AKTS - MODA MARKA YÖNETİMİ

MODA MARKA YÖNETİMİ (MTT481) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
MODA MARKA YÖNETİMİ MTT481 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Başak Dizdar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Moda ve marka terminolojisini kavrayabilme • İşletmenini temel ögelerini açıklayabilme • Moda eğilimlerini açıklayabilme • Moda ve marka konusunda iş planı hazırlayabilme • Tanıtım ve organizasyon faaliyetleri düzenleyebilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Moda ve marka ile ilgili terminolojiyi açıklar
  • • Bir işletmeninin temel ögelerini sayar
  • • Moda eğilimlerini açıklar
  • • Tanıtım ve organizasyon faaliyetlerini düzenler
Dersin İçeriği Moda ve marka ile ilgili terminoloji; işletmenin temel ögeleri; moda eğilimleri; moda ve marka ile ilgili iş planı hazırlama süreci; moda ve marka ile ilgili tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinin önemi; örnek faaaliyet organizasyonu planlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Moda ve marka ile ilgili terminolojisi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır.
2 Bir işletmenin temel ögelerini açıklama "
3 Moda eğilimleri hakkında genel bilgi "
4 Moda eğilimleri hakkında genel bilgi "
5 Moda ve marka ile ilgili mülki fikriyet hakları "
6 Moda ve marka ile ilgili iş planı hazırlama süreci "
7 Moda ve marka ile ilgili iş planı hazırlama süreci "
8 ARA SINAV --
9 Moda ve marka ile ilgili tanıtım ve organizasyon faaliyetlerinin önemi açıklama "
10 Örnek faaaliyet organizasyonu planlanlama "
11 Örnek faaaliyet organizasyonu planlanlama "
12 Plananlanan faaaliyet organizasyonun basın ve halkla ilişkileri "
13 Örnek faaaliyet organizasyonu planlanlama dosyası hazırlama ve sunum "
14 Örnek faaaliyet organizasyonu planlanlama dosyası hazırlama ve sunum "
15 Örnek faaaliyet organizasyonu planlanlama dosyası hazırlama sunum "
16 GENEL SINAV --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Mary Gehlhar, Çeviren; Gülşah Karadağ, (2005). Moda Tasarımcısının İş Kurma Rehberi, Güncel Yayıncılık
2. • Şule Çivitçi, Moda Pazarlama, Asil Yayın Dağıtım

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular.
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür.
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir. X
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir.
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 141