AKTS - Müze Eğitimi

Müze Eğitimi (MTT291) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Müze Eğitimi MTT291 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Erdem Ünver
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Müze Bilgisi, Müzeyi bir kültür ve eğitim ortamı olarak kullanarak öğrencilerin estetik duygulararını ve yaratıcılıklarını geliştirebilme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Müzeyi tanımlar
  • Müzeleri sınıflandırır
  • Müzenin önemini söyler
  • Müzede eser inceleme becerisini gösterir
  • Farklı dönem ve kültürlere ait eserleri karşılaştırır, benzerlik ve farklılıkları söyler
  • Eserlere değer verir
  • Müze ziyareti yapar
Dersin İçeriği Müze nedir? Müzeciliğin gelişimi, ülkemizde müzecilik, müzelerin sınıflandırması, arkeoloji ve müze, müze eğitiminin önemi, dönemlere ve kültürlere göre eserlerdeki değişimler, müze ve eğitim, müzede eser inceleme yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müze ve müzeciliğin tarihçesi Her ders sonunda bir sonraki konu ile ilgili bilgi verilecek ve öğrencilerin gereken hazırlıkları yapmaları sağlanacaktır
2 Müzelerin sınıflandırılması "
3 Müzelerimiz "
4 Arkeoloji ve Müze "
5 Türkiye’de arkeolojik alanlar "
6 Müze ve eğitim "
7 Ara Sınav --
8 Müze eğitiminde uygulama alanları "
9 Müzelerde eser inceleme yöntemleri "
10 Anadolu Medeniyetleri Müzesi gezisi ve izlenimler "
11 Devlet Resim ve Heykel Müzesi gezisi ve izlenimler "
12 Etnografya müzesi ve izlenimler ve izlenimler "
13 Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi ve izlenimler "
14 Cumhuriyet Müzesi gezisi ve izlenimler "
15 MTA Müzesi ve izlenimler "
16 Genel Sınav --

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. İlhan, A. Çakır, (2014), Müze Eğitimi Uygulamaları, Kültür Bakanlığı Erdem Ünver, Müze Eğitimi ders notları, Atılım Üniversitesi Müze katalogları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve tasarım alanında çok yönlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri araştırır, betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar, doğru yöntem ve tekniklerle uygular. X
3 Alanıyla ilgili bilgileri yaratıcılığa dönüştürür. X
4 Alanı ile ilgili projelerde, kavramsal boyuttan ürün aşamasına kadar bireysel ve grup üyesi olarak planlama ve uygulama yapar. Toplumla paylaşır ve değerlendirir.
5 Alana özgü öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, yaşam boyu toplumsal sorumluluk bilinci ve eleştirel yaklaşımla kendisini geliştirir. X
6 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır
7 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar
8 Alanında sorunların çözümüne ilişkin nicel ve nitel verileri kullanarak projeler üretir, projeleri yürütür, uzman olan veya olmayanlarla paylaşır X
9 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına varır ve etik değerlere göre hareket eder. X
10 Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, özgün eserlere dönüştürür.
11 Sanat kültürü ve tarihi konusunda donanımlı ve estetik duyarlığa sahiptir. X
12 Evrensel adalet duygusuna, kültürel, etik değerlerin ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi duyarlığa sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 5 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 9 9
Toplam İş Yükü 125