AKTS - Mali Tablolar Analizi

Mali Tablolar Analizi (ISL507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mali Tablolar Analizi ISL507 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin finansal tabloları analiz ederek, yorum yapabilmesini sağlayabilmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal Tabloları analiz edebilme ve yorumlayabilme beceresini geliştirmek
Dersin İçeriği Mali tabloların analiz yorumu, karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, trend analizi ve oran analizi teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal Tablolar Analizine Giriş Kaynak kitabın ilgili sayfaları
2 Temel Finansal Tabloların Tanıtılması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
3 Nakit Akım Tablosunun Tanıtılması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
4 Nakit Akım Tablosunun Düzenlenmesine İlişkin Esasların Belirlenmesi Kaynak kitabın ilgili sayfaları
5 Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerine Etkileri Kaynak kitabın ilgili sayfaları
6 Örnek alıştırmaların uygulanması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
7 Ara Sınav
8 Analize Giriş Kaynak kitabın ilgili sayfaları
9 Analiz tekniiklerinin tanıtılması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
10 Dikey Analize İlişkin Uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
11 Yatay ve Trend Analize İlişkin Örnek Uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
12 Oran analizi tekniğinin tanıtılması Kaynak kitabın ilgili sayfaları
13 Oran analizine tekniğine ilişkin örnek uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
14 Oran analizine tekniğine ilişkin örnek uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
15 Katma değer tablosunun tanıtılması ve örnek uygulama Kaynak kitabın ilgili sayfaları
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof.Dr. Aydın Karapınar, Doç. Dr. Figen Zaif; Finansal Analiz, Gazi Kitapevi, Ankara 2009
Diğer Kaynaklar 2. Prof. Dr Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Nejat Tenker "Mali Tablolar ve Finansal Tablolar Analiz Teknikleri" , Gazi Kitapevi, 2005

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum 3 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek X
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek.
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 20 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 136