ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, bu programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yapan öğrenciye, tez dönemi hariç, en fazla üç ders için muafiyet tanınabilir.