ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

MBA programı (Tezsiz) en az 90 AKTS'ye karşılık gelecek en az 10 adet kredili ders ile kredisiz Bitirme Projesi ve Seminer derslerinden oluşmaktadır.