ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

Bu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler mezun olabilmek için,

  • en az 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir araştırma projesi ve seminer dersini tamamlamak ile yükümlüdürler,
  • başarılı/başarısız olarak değerlendirilen kredisiz Bitirme Projesi ve Seminer derslerinden başarılı değerlendirilmelidirler,
  • programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmalıdırlar.