ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

Bu programın mezunları doktora programlarına başvurabilirler.