ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

Öğrenciler, günümüz rekabetçi iş ortamında öne çıkacak işletme ve yönetim alanında sağlam bir temele sahip olmaktadırlar.