ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

Programımız finans, muhasebe, pazarlama, üretim ve yönetim alanlarıyla ilgili özel bilgi ve becerileri sağlamak için tasarlanmıştır. Çok çeşitli dersler öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya aktarmalarını sağlar.