ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, işletme alanında Yüksek Lisans derecesi (Master of Business Administration) almaya hak kazanmaktadırlar.