ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.