ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISL598 Dönem Projesi - 5 - - - - - 5 5 - - 1
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ISL501 Çağdaş İşletmecilik 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4
ISL503 Muhasebe 4 - - 3 - - 3 - - - - -
ISL505 Sayısal Yöntemler 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5
ECON501 Ekonomi Teorisi 4 5 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4
FNCE504 Finansal Yönetim 3 2 5 5 2 2 1 4 3 1 2 3
ISL506 Örgüt Teorisi 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
ISL502 Pazarlama Yönetimi 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5
FNCE510 Yatırım Projelerinin Analizi 5 2 5 4 2 3 1 2 3 4 2 3
ISL509 Üretim Yönetimi 5 - - 5 - - - - - - - -
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği 1 1 1 1 1 2 2 5 3 1 3 2
ISL555 Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - -
FNCE508 Mali Analiz 4 - - 3 - - 3 - - - - -
FNCE507 Uluslararası Finansman 3 2 5 5 2 2 1 4 3 1 3 3
FNCE517 Finansal Piyasalar 4 2 5 5 3 2 1 2 3 1 2 2
HIR505 Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya - - - - - - - - - - - -
HIR512 Örgütlerde İletişim Stratejileri - - - - - - - - - - - -
KAM511 Liderlik ve Yönetim - - - - - - - - - - - -
KAM533 Bürokrasi ve Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - - -
KAM534 Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme - - - - - - - - - - - -
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri - - - - - - - - - - - -
LOJ512 Proje Tasarımı ve Yönetimi - - - - - - - - - - - -
LOJ513 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim - - - - - - - - - - - -
SY503 Sağlık İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi - - - - - - - - - - - -
SY504 Envanter Kontrol ve Malzeme Yönetimi 4 2 2 3 2 4 1 2 3 1 2 1
SY508 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - -
TUR511 Turizm Pazarlaması - - - - - - - - - - - -
FNCE505 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi 5 2 5 4 2 3 1 2 3 4 2 3
FNCE515 Yönetim Muhasebesi 5 3 4 2 2 4 4 2 2 4 1 1
ISL504 Finansal Yönetim - - - - - - - - - - - -
ISL507 Mali Tablolar Analizi 4 - - 3 - - 3 - - - - -
ISLE501 Çağdaş İşletmecilik - - - - - - - - - - - -
ISLE502 Finansal Yönetim 3 2 5 5 2 2 1 4 3 1 - -
ISLE503 Ekonomi Teorisi 3 2 2 4 2 2 1 1 2 2 4 2
ISLE504 Üretim Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISLE505 Örgüt Teorisi - - - - - - - - - - - -
ISLE506 Mali Tablolar Analizi 4 - - 3 - - 3 - - - - -
ISLE507 Muhasebe 4 - - 3 - - 3 - - - - -
ISLE508 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISLE511 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - -
ISL519 Dijital Finans - - - - - - - - - - - -