AKTS - Yatırım Projelerinin Analizi

Yatırım Projelerinin Analizi (FNCE510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yatırım Projelerinin Analizi FNCE510 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Neslihan Turguttopbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin sermaye piyasasının işleyişini ve sermaye piyasası araçlarını anlamaları için gerekli teknik donanımın verilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yatırım projesi değerlemenin temel kavramlarını öğrenir.
  • Yatırım projesi hazırlama aşamalarını öğrenir.
  • Yatırım projesi değerlendirme yöntemlerini kullanmayı öğrenir.
  • Yatırım projesi değerlendirme yöntemlerini karşılaştırabilmeyi öğrenir.
Dersin İçeriği Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, projelerin hazırlanmasındaki temel analizler, projelerin değerlendirilmesi, proje değerlendirmedeki risk analizleri, diğer kârlılık ve ekonomik analizler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Temel Kavramlar HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 11-23)
2 Yatırımların sınıflandırılması, proje ve yatırım projesi kavramları, yatırım projelerinin önemi HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 24-30)
3 Yatırım projelerinin hazırlanma aşamaları, proje fikri ve ön inceleme, ön fizibilite etüdü HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 30-36)
4 Sistem yaklaşımı HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 37-44)
5 Yatırım Projelerinin hazırlanması HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 45-57)
6 Pazar araştırması, yatırım projelerinin talep tahmini. HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 59-68)
7 Arz ve Rekabet Analizi HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 69-76)
8 vize
9 Pazar büyüklüğünün tahmini HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 77-103)
10 Teknik analiz HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 117-137)
11 Teknik analiz HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 138-165)
12 Finansal analiz HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 165-189)
13 değerleme yöntemleri HALİL SARIASLAN, Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Ankara. (Sayfa 189-200)
14 sunumlar
15 sunumlar
16 fianl

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof.Dr.Halil Sarıaslan Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değrlendirilmesi

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek X
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek X
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek X
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek X
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek. X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
12 . X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 15 15
Projeler 1 30 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 128