ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezsiz) (Türkçe)

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Bilgi 1 1 Bilgi
2 2
3
Beceriler 1 1 Beceriler
2 2
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
4
4
Öğrenme Yetkinliği 2 Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 2 2 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
4 4
5
5
Alana Özgü Yetkinlik 5 Alana Özgü Yetkinlik
5
5
5