AKTS - Finansal Yönetim

Finansal Yönetim (ISL504) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansal Yönetim ISL504 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Kürşat Yalçıner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İşletmenin dönen varlıklarının, duran varlıklarının ve kısa vadeli borçlarının yönetim prensiplerini kazandırmak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Firma amacı ve finansal planlama kavramlarını anlayabilme
  • İşletme sermayesi yönetimini içselleştirebilme
  • Sermaye bütçelemesini kavrayabilme
  • Sermaye yapısı ve sermaye yapısının oluşumu ile ilgili kararlarla ilgili anlayış geliştirme
  • Hisse senedi ve tahvil değerlemesini kavrayabilme
  • Risk ve getiri kavramlarını kavrayabilme
  • Firma değeri ve firma değerinin indirgenmiş nakit akımlarıyla tespit anlayışı geliştirme
Dersin İçeriği Finansın temel konularından sermaye yapısı kararları, yatırım ve işletme sermayesi yönetimi konularında optimal kararlar için yöntemler, firma değerinin maksimizasyonu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Finansal yönetim, firma amacı ve finansal planlama
2 Paranın zaman değeri
3 Tek dönem ve anüite hesaplamaları
4 Hisse senedinde değer kavramları
5 Hisse senedi değerlemesi
6 Tahvil kavramı ve tahvil değerlemesi
7 Ara sınav
8 İşletme sermayesi yönetimi
9 Nakit ve alacak yönetimi
10 Stok yönetimi
11 Risk ve getiri
12 Sermaye bütçelemesi
13 Sermaye yapısı ve yapının oluşmasıyla ile ilgili kararlar
14 Değer ve firma değeri kavramları
15 İndirgenmiş nakit akımları yöntemleri ile firma değerinin tespiti
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Yalçıner, Kürşat, Aksöyek, İsmet . Finansal Yönetim. Türkiye. Bilgi Üniversitesi Yayını, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Yalçıner, Kürşat, Aksöyek, İsmet, Finansman Problemleri ve Açıklamalı Çözümleri . Türkiye. Gazi Kitabevi, 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 10 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek.
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 .

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama 1 20 20
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 102