AKTS - Ekonomi Teorisi

Ekonomi Teorisi (ISLE503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonomi Teorisi ISLE503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Uzaktan
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ekonomi sistemini, kavram ve metodolojisinin öğretmeyi, ekonomik analiz yapabilmeyi, Türkiye ekonomisinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik sistemi, kavram ve metodolojisini bilmek
  • Ekonomik analiz yapabilmek
  • Temel ekonomik göstergeleri yorumlayabilmek
  • Yerel ve küresel ekonomik ilişkileri değerlendirebilmek
Dersin İçeriği Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomi: Tanımlar ve Kavramlar Ders kitabının ilgili bölümleri
2 Ekonomi İçin Gerekli Temel Analitik ve İstatistiki Yöntemler Ders kitabının ilgili bölümleri
3 Talep, Tüketici Tercihi ve Bilgi Ders kitabının ilgili bölümleri
4 Arz,Talep ve Esneklik Ders kitabının ilgili bölümleri
5 Arz, Talep ve Esneklik Ders kitabının ilgili bölümleri
6 Üretim, Maliyetler ve Firma Davranışı Ders kitabının ilgili bölümleri
7 Üretim, Maliyetler ve Firma Davranışı Ders kitabının ilgili bölümleri
8 Ara Sınav
9 Mal ve Faktör Piyasaları Ders kitabının ilgili bölümleri
10 Mal ve Faktör Piyasaları Ders kitabının ilgili bölümleri
11 Makroekonominin Kapsamı ve Temel Makroekonomik Değişkenler Ders kitabının ilgili bölümleri
12 Milli Gelir Düzeyinin Belirlenmesi Ders kitabının ilgili bölümleri
13 Para ve Bankacılık Ders kitabının ilgili bölümleri
14 Toplam Talep-Toplam Arz Analizi ve Politika Uygulamaları Ders kitabının ilgili bölümleri
15 Sınav Öncesi Genel Tekrar
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Erdal Ünsal (2016) İktisada Giriş
2. İlker Parasız ve Mustafa Özer (2015) İktisadın Temelleri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek. X
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek X
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek X
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek X
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek X
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek X
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek X
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek. X
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını yapabilmek. X
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek. X
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek. X
12 . X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 126