ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME SONUCU - 18 03 2019

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne Araştırma Görevliliği için başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucunda bilim sınavına girmeye hak kazanan 6 adayın 4’ü 15.03.2019 tarihinde saat 10:30’da yapılan bilim sınavına girmiştir.

Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puan ve genel toplamda 100 üzerinden en az 65 puan kriterlerinin her ikisini de Bilim Sınavına giren adaylardan yalnızca Vadi Su Yılmaz sağlamıştır. Diğer adaylar yukarıdaki kriterleri sağlayamadığından başarısız olmuştur ve bu durumda yedek aday da seçilememiştir.

 

Yapılan giriş sınav sonrasında, ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak nihai değerlendirme yapılmıştır.

Kadroya atanmak üzere Vadi Su Yılmaz asil olarak belirlenmiştir.

 

 

 

Sıra No

Ad-Soyad

Puanlar ve Ağırlıkları

Toplam

Yabancı Dil (%10)

ALES           (%30)

Mezuniyet  (%30)

Giriş Sınavı (%30)

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

1

Vadi Su Yılmaz

73,75

7,38

77,70

23,31

67,10

20,13

60,00

18,00

68,82

2

İbrahim Yazar

98,75

9,88

99,13

29,74

72,93

21,88

BAŞARISIZ

 

3

Fermude Aksu

80,00

8,00

78,15

23,45

72,00

21,60

BAŞARISIZ

 

4

Yunus Emre Ateş

92,50

9,25

80,88

24,26

68,73

20,62

BAŞARISIZ

 

 App\Announcement Object ( [casts:protected] => Array ( [start] => datetime [end] => datetime ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 6506 [site_id] => 5 [title_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME SONUCU [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne Araştırma Görevliliği için başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucunda bilim sınavına girmeye hak kazanan 6 adayın 4’ü 15.03.2019 tarihinde saat 10:30’da yapılan bilim sınavına girmiştir.

Atılım Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 sayılı toplantısında alınan 13/80 sayılı kararında Bilim Sınavında alınması gereken en az not olan 60 (altmış) puan ve genel toplamda 100 üzerinden en az 65 puan kriterlerinin her ikisini de Bilim Sınavına giren adaylardan yalnızca Vadi Su Yılmaz sağlamıştır. Diğer adaylar yukarıdaki kriterleri sağlayamadığından başarısız olmuştur ve bu durumda yedek aday da seçilememiştir.

 

Yapılan giriş sınav sonrasında, ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak nihai değerlendirme yapılmıştır.

Kadroya atanmak üzere Vadi Su Yılmaz asil olarak belirlenmiştir.

 

 

 

Sıra No

Ad-Soyad

Puanlar ve Ağırlıkları

Toplam

Yabancı Dil (%10)

ALES           (%30)

Mezuniyet  (%30)

Giriş Sınavı (%30)

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

Notu

Ağırlığı

1

Vadi Su Yılmaz

73,75

7,38

77,70

23,31

67,10

20,13

60,00

18,00

68,82

2

İbrahim Yazar

98,75

9,88

99,13

29,74

72,93

21,88

BAŞARISIZ

 

3

Fermude Aksu

80,00

8,00

78,15

23,45

72,00

21,60

BAŞARISIZ

 

4

Yunus Emre Ateş

92,50

9,25

80,88

24,26

68,73

20,62

BAŞARISIZ

 

 

) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( [0] => /assets/img/duyurular.jpg ) [initialPreviewConfig] => Array ( [0] => stdClass Object *RECURSION* ) [target_url] => /assets/img/duyurular.jpg ) [start] => 2019-03-18 17:25:51 [end] => 2019-12-01 17:25:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-19 14:26:06 [updated_at] => 2019-03-19 14:26:06 [short_desc_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME SONUCU [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => atilim-universitesi-elektrik-elektronik-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-basvurulari-son-degerlendirme-sonucu-1553005566 [old_url] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 2 [name_tr] => Mühendislik Fakültesi [url] => foe [type] => ) [1] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [url] => eee [type] => ) ) ) [user] => [hide_side_menu] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 6506 [site_id] => 5 [title_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME SONUCU [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisli\u011fi Bölümü’ne Ara\u015ft\u0131rma Görevlili\u011fi için ba\u015fvuran adaylardan ön de\u011ferlendirme sonucunda bilim s\u0131nav\u0131na girmeye hak kazanan 6 aday\u0131n 4’ü 15.03.2019 tarihinde saat 10:30’da yap\u0131lan bilim s\u0131nav\u0131na girmi\u015ftir.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Senatosunun 13.09.2013 tarihli 06 say\u0131l\u0131 toplant\u0131s\u0131nda al\u0131nan 13\/80 say\u0131l\u0131 karar\u0131nda Bilim S\u0131nav\u0131nda al\u0131nmas\u0131 gereken en az not olan 60 (altm\u0131\u015f) puan ve genel toplamda 100 üzerinden en az 65 puan kriterlerinin her ikisini de Bilim S\u0131nav\u0131na giren adaylardan yaln\u0131zca Vadi Su Y\u0131lmaz sa\u011flam\u0131\u015ft\u0131r. Di\u011fer adaylar yukar\u0131daki kriterleri sa\u011flayamad\u0131\u011f\u0131ndan ba\u015far\u0131s\u0131z olmu\u015ftur ve bu durumda yedek aday da seçilememi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Yap\u0131lan giri\u015f s\u0131nav sonras\u0131nda, ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabanc\u0131 dil notu (%10) ve yaz\u0131l\u0131 s\u0131nav notu (%30) dikkate al\u0131narak nihai de\u011ferlendirme yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.<\/p>\n\n

Kadroya atanmak üzere Vadi Su Y\u0131lmaz asil olarak belirlenmi\u015ftir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

S\u0131ra No<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Ad-Soyad<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Puanlar ve A\u011f\u0131rl\u0131klar\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Toplam<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Yabanc\u0131 Dil (%10)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

ALES           (%30)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Mezuniyet  (%30)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Giri\u015f S\u0131nav\u0131 (%30)<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Notu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

1<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Vadi Su Y\u0131lmaz<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

73,75<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

7,38<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

77,70<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

23,31<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

67,10<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

20,13<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

60,00<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

18,00<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

68,82<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

2<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

\u0130brahim Yazar<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

98,75<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

9,88<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

99,13<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

29,74<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,93<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21,88<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

3<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Fermude Aksu<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

8,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

78,15<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

23,45<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

72,00<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

21,60<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

4<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Yunus Emre Ate\u015f<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

92,50<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

9,25<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

80,88<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

24,26<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

68,73<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

20,62<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

BA\u015eARISIZ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

 <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>"} [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [start] => 2019-03-18 17:25:51 [end] => 2019-12-01 17:25:51 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [keywords_tr] => [keywords_en] => [keywords_ru] => [keywords_ar] => [created_at] => 2019-03-19 14:26:06 [updated_at] => 2019-03-19 14:26:06 [short_desc_tr] => ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME SONUCU [short_desc_en] => [short_desc_ru] => [short_desc_ar] => [status] => 1 [featured] => 1 [media_dir] => atilim-universitesi-elektrik-elektronik-muhendisligi-bolumu-arastirma-gorevlisi-basvurulari-son-degerlendirme-sonucu-1553005566 [old_url] => ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [name_en] => Electrical & Electronics Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => eee [slug_en] => eee [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":489792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":197103,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"},"caption":"1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6338334,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"},"caption":"22.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:36:53 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:48 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 [color] => [url] => eee [home_page_id] => 24 [atacs_id] => 14 [parent] => 0 [master_id] => 64 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 38 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 5 [name_tr] => Elektrik ve Elektronik Mühendisliği [name_en] => Electrical & Electronics Engineering [name_ru] => [name_ar] => [slug_tr] => eee [slug_en] => eee [slug_ru] => [slug_ar] => [sort] => 0 [images] => {"head":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":489792,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},"caption":"1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg","width":"1920px","height":"490px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1561725101-MUDEK-elektrik-elektronik-thumbnail.jpg"},{"type":"image","size":197103,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"},"caption":"1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg","width":"1960px","height":"500px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/1532954581-elek_elektronik_bolum.jpg"}]},"card":{"initialPreview":["\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"],"initialPreviewConfig":[{"type":"image","size":6338334,"extra":{"file":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"},"caption":"22.jpg","width":"4288px","height":"2848px","key":0,"target_url":"\/uploads\/sites\/elektrik-ve-elektronik-muhendisligi\/22.jpg"}]}} [active] => 1 [created_at] => 2017-08-01 13:36:53 [updated_at] => 2019-06-28 12:31:48 [type_id] => 9 [google] => [default_lang] => tr [langs] => ["tr","en"] [parent_id] => 2 [lft] => 23 [rgt] => 24 [depth] => 2 [color] => [url] => eee [home_page_id] => 24 [atacs_id] => 14 [parent] => 0 [master_id] => 64 [doctorate_id] => [socials] => {"facebook":null,"twitter":null,"linkedin":null,"instagram":null,"vimeo":null,"youtube":null,"google-plus":null} [list_type] => card [site_admin] => [admin_phone] => [admin_email] => [show_leaves] => 0 [external_link] => [hide_events] => 0 [hide_announcements] => 0 [hide_news] => 0 [not_program] => 0 [old_id] => 38 [old_cat_id] => 5 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [scripts] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [type] => App\SiteType Object ( [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 9 [title] => Bölüm [slug] => bolum [created_at] => [updated_at] => 2017-10-06 01:34:38 [label_tr] => Bölümler [label_en] => Departments [label_ru] => [label_ar] => [dep_label_tr] => Bölüm Kadroları [dep_label_en] => Department Staff [dep_label_ru] => [dep_label_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) [guarded:protected] => Array ( [0] => * ) ) 1