Toplumsal Katkı Raporu

Kasım 2021 tarihinde, Üniversitemizde toplumsal katkı faaliyetlerinin tek bir merkezden takip edilmesi, kanıtların toplanması, sürecin planlanması ve yönetilmesi amaçları ile toplumsal katkı komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir. Şubat 2022 tarihinde 13 üyeden oluşan Toplumsal Katkı Komisyonu kurulmuş, komisyon ilk faaliyet olarak toplumsal katkı süreçlerini, yönetişim modelini belirlemiştir. Belirlenen yönetişim modeline uygun olarak geçmiş yıllara ait üretilen toplumsal katkı kanıtlarını toparlamış, 2022 yılında Üniversite fonksiyonlarının planladığı toplumsal katkı çalışmalarını konsolide ederek, sürecin kontrol ve yönetimini tekilleştirmiştir. Yapılan çalışmaları ve toplanan kanıtları içeren ilk rapor 2022 yılı içinde burada yayınlanacaktır.