İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Kadrosu Giriş Sınavı Sonucu ve Son Değerlendirme Tutanağı 03022020 - 03 02 2020

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Görevlisi Kadrosu

Sınav Sonucu

 

Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü için ilan edilen bir (1) adet Doktor Öğretim Görevlisi  kadrosuna 1 (bir) aday başvurmuştur. 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 10. Maddesi gereğince başvuran adaylar arasında yapılan ön değerlendirme sonucunda 1 (bir) aday bilim sınavına davet edilmiştir. Bilim sınavı yazılı ve mülakat şeklinde yapılmıştır.

Bilim sınavı sonucunda genel değerlendirme yapılmış ve son değerlendirme tutanağında  yer alan Melike Selcan Cihangiroğlu asıl aday olarak belirlenmiştir.

 

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Sıra No

Adı Soyadı

Yabanı Dil

10%

ALES

30%

MEZUNİYET

30%

GİRİŞ SINAVI

30%

TOPLAM

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

Notu

AĞIRLIĞI

1

MELİKE SELCAN CİHANGİROĞLU

86,25000

8,63

70,00000

21,00

76,66

23,00

85

25,5

78,12