2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Yatay Geçişleri

Tarihler: Açıklama:

18 Haziran 2018-03 Ağustos 2018

Başvurular

04 Eylül 2018

Başvuru sonuçlarının ilanı

11 Eylül 2018

İngilizce yeterlik sınavı

14 Eylül 2018

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

10 Eylül 2018-14 Eylül 2018

Kesin kayıtlar  ve ders kayıtları

19 Eylül 2018

Derslerin başlaması

Başvuru Koşulları:

Kontenjanlar:

Burs Oranları:

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.
 •  Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvurulan öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge(Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü)
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları
 •  İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )*
 • Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizin ilgili bölüm tarafından kabul edilmesi şartı aranır.
 • Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge. (İmzalı ve Mühürlü)
 • Sivil Havacılık Yüksekokulu’na başvuracak adayların** Lise diplomasının “aslı gibidir” onaylı fotokopisi

Açıklamalar

*Yabancı Dilde Eğitim veren bir programa başvuru yapan öğrencilerin getireceği her türlü Yabancı Dil Seviye Belgesinin öncelikle Atılım Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na onaylatılması gerekmektedir.

** Sivil Havacılık Yüksekokulu’na kayıt hakkı kazanan adaylardan, aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında getirmeleri istenecektir.

Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler

HAVACILIK YÖNETİMİ

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin Resmi yazı

Tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin resmi yazı

UÇAK GÖVDE-MOTOR

Tam teşekküllü bir hastaneden (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs) sağlık raporu

PİLOTAJ

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin resmi yazı

Aday öğrencilerin 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 24. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası (Sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.)

 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri: Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat

Tel:  0 (312)  586  8295

Fax: 0 (312) 586 8297

E-Posta: oim@atilim.edu.tr

Başvuru Takvimi Açıklama:

18 Haziran 2018- 03 Ağustos 2018

Başvurular

04 Eylül 2018

Başvuru sonuçlarının ilanı

11 Eylül 2018

İngilizce yeterlik sınavı

14 Eylül 2018

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

10 Eylül 2018 -14 Eylül 2018

Kesin kayıtlar  ve ders kayıtları

19 Eylül 2018

Derslerin başlaması

Başvuru Koşulları:

 • Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile,
 • Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge’de bulunan hükümlere göre alınmaktadır (Yönergeyi okumak için tıklayınız).

Kontenjanlar:

Burs Oranları:

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Ek-Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız),(Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir.)
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not döküm belgesi (Kapalı zarf içinde): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri,kredileri, bu derslerden aldığı notları ve başarı ortalamasını dönemler bazında gösteren resmi belge (Fotokopisi kabul edilmeyecektir.) (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 •  Ders İçerikleri (Bölüm öğrencileri için) (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için )*
 •  Öğrenimi süresince disiplin cezası almadığına dair belge (İmzalı ve Mühürlü).
 •  Daha önce Ek Madde-1’e göre Yatay Geçiş yapmadığına ilişkin yazı (İmzalı ve Mühürlü)
 •  Sivil Havacılık Yüksekokulu’na başvuracak adayların** Lise diplomasının “aslı gibidir” onaylı fotokopisi
Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler

HAVACILIK YÖNETİMİ

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin Resmi yazı

Tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin resmi yazı

UÇAK GÖVDE-MOTOR

Tam teşekküllü bir hastaneden (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs) sağlık raporu

PİLOTAJ

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin resmi yazı

Aday öğrencilerin 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 24. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası (Sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.)

 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr
Tarihler: Açıklama:

18 Haziran 2018-03 Ağustos 2018

Başvurular

04 Eylül 2018

Başvuru sonuçlarının ilanı

11 Eylül 2018

İngilizce yeterlik sınavı

14 Eylül 2018

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

10 Eylül 2018-14 Eylül 2018

Kesin kayıtlar  ve ders kayıtları

19 Eylül 2018

Derslerin başlaması

Başvuru Koşulları:

Kontenjanlar:

Burs Oranları:

Başvuru için gerekli belgeler:

 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu (formu indirmek için tıklayınız): (Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalı, başvurulan her program için fotokopilerin her birine gerekli belgelerin tümü eklenmelidir),
 • Öğrenci Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Not Döküm Belgesi (İmzalı ve Mühürlü),
 • Ders İçerikleri (İmzalı ve Mühürlü),
 • Öğrencinin ÖSYM sınavına girdiği yıla ait ÖSYS kazandı ve LYS/YGS sonuç belgelerinin çıktıları,
 • İngilizce Hazırlık okuduğuna dair belge veya Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğince Yabancı Dil muafiyetleri şartlarına sahip ulusal ve uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi ( Yabancı Dilde eğitim yapan bölümler için),
 • Sivil Havacılık Yüksekokuluna başvuracak adayların* Lise diplomasının “aslı gibidir” onaylı fotokopisi

* Sivil Havacılık Yüksekokuluna kayıt hakkı kazanan adaylardan aşağıda belirtilen belgeleri kesin kayıtlar sırasında  getirmeleri istenecektir.

Bölüm Kesin Kayıt sırasında istenen diğer belgeler

HAVACILIK YÖNETİMİ

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin Resmi yazı

Tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin resmi yazı

UÇAK GÖVDE-MOTOR

Tam teşekküllü bir hastaneden (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs) sağlık raporu

PİLOTAJ

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığına ilişkin resmi yazı

Aday öğrencilerin 06.06.2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 24. Maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen koşulları sağlaması gerekmektedir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) veya SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası (Sağlık sertifikasında, tek pilota sertifikalı uçaklarda sorumlu pilot olarak uçmasına engel kısıtlama bulunmamak. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur.)

 • Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.
Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr