2018-2019 Akademik yılı Güz Dönemi Çift anadal/ Yan dal Başvuru Sonuçları

Çİft anadal / Yan dal   başvuru sonuçlarını görmek için tıklayınız....

 

Kayıt Tarihleri:

Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 10 - 14 Eylül 2018 tarihleri  09.00 - 17.30 saatleri arasında  Fen Edebiyat Fakültesi'nin zemin kattında bulunan Öğrenci İşleri Direktörlüğü'nde yapılacaktır.

Eğitim dili İngilizce olan bölümlerde okuyacak öğrenciler için  İngilizce Yeterlik Sınavı 11 Eylül 2018,  saat:10:00 'da İngilizce Hazırlık  bölümünde yapılacaktır. 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölümlerini kazanan öğrencilerin getirmesi gereken evraklar:

Program

Evrak

HAVACILIK YÖNETİMİ

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı  olmadığına ilişkin belge

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).
 

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

 

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olmadığına ilişkin belge

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu

(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

PİLOTAJ

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olmadığına ilişkin belge

 

Akademik Takvim:

Kişisel Verilerin KorunmasıApp\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4065 [title_tr] => 2018-2019 Akademik yılı Güz Dönemi Çift anadal/ Yan dal Başvuru Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => rich_content [content] => stdClass Object ( [blocks] => Array ( [0] => stdClass Object ( [class_] => Array ( [0] => col-lg-12 [1] => col-md-12 [2] => col-sm-12 [3] => col-xs-12 ) [modules] => Array ( [0] => stdClass Object ( [type] => html [content] =>

Çİft anadal / Yan dal   başvuru sonuçlarını görmek için tıklayınız....

 

Kayıt Tarihleri:

Kayıtlar, bölüm farkı olmaksızın 10 - 14 Eylül 2018 tarihleri  09.00 - 17.30 saatleri arasında  Fen Edebiyat Fakültesi'nin zemin kattında bulunan Öğrenci İşleri Direktörlüğü'nde yapılacaktır.

Eğitim dili İngilizce olan bölümlerde okuyacak öğrenciler için  İngilizce Yeterlik Sınavı 11 Eylül 2018,  saat:10:00 'da İngilizce Hazırlık  bölümünde yapılacaktır. 

 

Sivil Havacılık Yüksekokulu Bölümlerini kazanan öğrencilerin getirmesi gereken evraklar:

Program

Evrak

HAVACILIK YÖNETİMİ

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı  olmadığına ilişkin belge

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).
 

UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK / UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM

 

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olmadığına ilişkin belge

2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu

(renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vs).

PİLOTAJ

1) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından ICAO Ek-1 Sınıf 1 hükümlerine uygun sağlık raporu
2) Pilot olmasına engel Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olmadığına ilişkin belge

 

Akademik Takvim:

Kişisel Verilerin Korunması

) ) ) ) ) ) [content_en] => [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 114 [start] => [end] => [created_at] => 2018-09-04 07:06:31 [updated_at] => 2019-12-12 07:12:26 [parent_id] => 3650 [lft] => 130 [rgt] => 131 [depth] => 1 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => 2018-2019-akademik-yili--guz-donemi-cift-anadal--yan-dal--basvuru-sonuclari-1536044791 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 239 [name_tr] => İdari Birimler [url] => idari-birimler [type] => ) [1] => Array ( [id] => 113 [name_tr] => Direktörlükler [url] => direktorlukler [type] => ) [2] => Array ( [id] => 114 [name_tr] => Öğrenci İşleri Direktörlüğü [url] => oim [type] => ) ) [pages] => Array ( [3650] => Array ( [id] => 3650 [title_tr] => Çift Anadal / Yandal [parent_id] => [site_id] => 114 [external_link] => javascript:; [lft] => 119 [rgt] => 136 [depth] => 0 [children] => Array ( ) ) ) [page_parent_ids] => Array ( [0] => 3650 ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4065 [title_tr] => 2018-2019 Akademik yılı Güz Dönemi Çift anadal/ Yan dal Başvuru Sonuçları [title_en] => [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"rich_content","content":{"blocks":[{"class_":["col-lg-12","col-md-12","col-sm-12","col-xs-12"],"modules":[{"type":"html","content":"

Ç\u0130ft anadal \/ Yan dal   ba\u015fvuru sonuçlar\u0131n\u0131 görmek için t\u0131klay\u0131n\u0131z.... <\/strong><\/a><\/h4>\n\n

 <\/h4>\n\n

Kay\u0131t Tarihleri:<\/strong><\/p>\n\n

Kay\u0131tlar, bölüm fark\u0131 olmaks\u0131z\u0131n 10 - 14 Eylül 2018 tarihleri  09.00 - 17.30 saatleri aras\u0131nda  Fen Edebiyat Fakültesi'nin zemin katt\u0131nda bulunan Ö\u011frenci \u0130\u015fleri Direktörlü\u011fü'nde yap\u0131lacakt\u0131r.<\/p>\n\n

E\u011fitim dili \u0130ngilizce olan bölümlerde okuyacak ö\u011frenciler için  \u0130ngilizce Yeterlik S\u0131nav\u0131 11 Eylül 2018,  saat:10:00 'da \u0130ngilizce Haz\u0131rl\u0131k  bölümünde yap\u0131lacakt\u0131r. <\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

Sivil Havac\u0131l\u0131k Yüksekokulu Bölümlerini kazanan ö\u011frencilerin getirmesi gereken evraklar:<\/strong><\/p>\n\n

\n\t\n\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t
\n\t\t\t

Program<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

Evrak<\/strong><\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

HAVACILIK YÖNET\u0130M\u0130<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1) Havaliman\u0131 giri\u015f kart\u0131 almas\u0131na engel olu\u015fturacak herhangi bir Adli Sicil Kayd\u0131 veya Adli Sicil Ar\u015fiv Kayd\u0131  olmad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin belge
\n\t\t\t
\n\t\t\t2) Mesle\u011fi ve\/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel olu\u015fturacak herhangi bir sa\u011fl\u0131k sorunu bulunmad\u0131\u011f\u0131na dair tam te\u015fekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alm\u0131\u015f olmak \u015fart\u0131yla heyet raporu (i\u015fitme kayb\u0131\/ eksikli\u011fi, görme kayb\u0131\/eksikli\u011fi vs).
\n\t\t\t <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

UÇAK ELEKTR\u0130K-ELEKTRON\u0130K \/ UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM
\n\t\t\t
\n\t\t\t <\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1) Havaliman\u0131 giri\u015f kart\u0131 almas\u0131na engel olu\u015fturacak herhangi bir Adli Sicil Kayd\u0131 veya Adli Sicil Ar\u015fiv Kayd\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin belge
\n\t\t\t
\n\t\t\t2) Mesle\u011fi ve\/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel olu\u015fturacak herhangi bir sa\u011fl\u0131k sorunu bulunmad\u0131\u011f\u0131na dair tam te\u015fekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde alm\u0131\u015f olmak \u015fart\u0131yla heyet raporu<\/p>\n\n\t\t\t

(renk körlü\u011fü, i\u015fitme kayb\u0131\/eksikli\u011fi, görme kayb\u0131\/eksikli\u011fi vs).<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t\t

\n\t\t\t

P\u0130LOTAJ<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t\t

\n\t\t\t

1) Sivil Havac\u0131l\u0131k Genel Müdürlü\u011fünce yetkilendirilmi\u015f sa\u011fl\u0131k kurumlar\u0131ndan ICAO Ek-1 S\u0131n\u0131f 1 hükümlerine uygun sa\u011fl\u0131k raporu
\n\t\t\t2) Pilot olmas\u0131na engel Adli Sicil Kayd\u0131 veya Adli Sicil Ar\u015fiv Kayd\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131na ili\u015fkin belge<\/p>\n\t\t\t<\/td>\n\t\t<\/tr>\n\t<\/tbody>\n<\/table>\n\n

 <\/p>\n\n

Akademik Takvim:<\/strong><\/p>\n\n