2019-2020 Bahar Dönemi Çift Anadal / Yandal Başvuruları

Tarihler Açıklama

23 Aralık 2019 - 27 Ocak 2020

Çift Anadal Başvurular

31 Ocak 2020

Çift Anadal Başvuru Sonuçlarının İlanı

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı

23 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

03 Şubat 2020-07 Şubat 2020

Kesin Kayıtlar 

05 Şubat 2020-07 Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

Başvuru Koşulları:

Başvuru için gerekli belgeler

Kontenjanlar

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr
Tarihler Açıklama

23 Aralık 2019 - 27 Ocak 2020

Çift Anadal Başvurular

31 Ocak 2020

Çift Anadal Başvuru Sonuçlarının İlanı

20 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı

23 Ocak 2020

İngilizce yeterlik sınavı sonuçlarının duyurulması

03 Şubat 2020-07 Şubat 2020

Kesin Kayıtlar 

05 Şubat 2020-07 Şubat 2020

Ders Kayıtları

10 Şubat 2020

Derslerin Başlaması

Başvuru Koşulları

Başvuru için gerekli belgeler

Kontenjanlar:

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne bizzat yapılacaktır. Posta yoluyla, eksik belge ve başvuru süresi sonrasında yapılacak hiçbir müracaat kabul edilmeyecektir.

Öğrenci İşleri Direktörlüğü Fen Edebiyat Fakültesi  Zemin kat
Tel:  0 (312)  586  8295
Fax: 0 (312) 586 8297
E-Posta: oim@atilim.edu.tr