AKTS - Stratejik Planlama

Stratejik Planlama (IE513) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Stratejik Planlama IE513 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Turan Erman Erkan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrenciler stratejik planlamanın temel konseptlerini öğrenecek ve gerçek problemlerin çözümleri için uygulamada bulunabileceklerdir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler tarafından stratejik planlamanın temel konseptlerinin özümsenmesi.
  • Öğrencilerin Endüstri Mühendisliği disiplininde stratejik planlamanın rolü hakkında öngörü geliştirebilmesi.
  • Öğrencilerin gerçek hayat süreç ve problemlerini stratejik planlama kullanarak değerlendirebilme ve çözebilme kabiliyetleri geliştirmeleri.
Dersin İçeriği İleri yönetim konuları, firmaların görev ve amaçlarına ulaşabilmesini sağlayan formülasyon, uygulama ve değerlendirme işlemleri, stratejik yönetimin metod ve teknikleri, stratejik seçim ve karar verme, süreç yapısının stratejik uyarlanması ve planlama türü, stratejileri gözden geçirme, yeni bir araç olan kurumsal karne aracı kullanılarak değerlendi

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Stratejik yönetimin metodları ve teknikleri
2 Stratejik yönetimin metodları ve teknikleri
3 Stratejik yönetimin metodları ve teknikleri
4 Stratejik seçim ve karar verme
5 Stratejik seçim ve karar verme
6 Stratejik seçim ve karar verme
7 Strateji uyarlama, süreç yapısı ve planlama stili
8 Strateji uyarlama, süreç yapısı ve planlama stili
9 Strateji uyarlama, süreç yapısı ve planlama stili
10 Stratejileri gözden geçirme
11 Stratejileri gözden geçirme
12 Yeni bir araç olan Kurumsal Karne aracı kullanılarak değerlendirme ve kontrol.
13 Pratik uygulamalar ve gerçek hayat problemleri
14 Pratik uygulamalar ve gerçek hayat problemleri
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Collis D. J., and C. A. Montgomery, Corporate Strategt, McGraw-Hill, 2005
Diğer Kaynaklar 2. Bryson J.M., Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, 2004.
3. Affuah A., Business Models A Strategic Management Approach, McGraw-Hill, 2004

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 4 4
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125