AKTS - Süreç Analizi ve İyileştirme

Süreç Analizi ve İyileştirme (ISE515) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Süreç Analizi ve İyileştirme ISE515 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı iş süreçlerinin analizi ve dokumantasyonu yaklaşımlarını açıklamak ve iş faaliyetlerini destekleyen farklı teknik, model ve araçları keşfetmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş süreci analizi için farklı teknikleri kullanmak
  • İş ihtiyaçlarını karşılayan sistem gereksinimlerinin kurgulanması
  • Sistem gereksinimleri için iş süreç analizinin eleştirel rolünün anlaşılması
  • İş fonksiyonları ve basit iş süreçlerinin tanımlanması
Dersin İçeriği İş süreç kavramları, süreç değişim sürücüleri, iş süreç planlaması, iş süreç stratejisi, iş kuralı analizi, süreç değerlendirmesi, iş süreç analizi, süreç iyileştirme yaklaşımları, altı Sigma, süreç yapılandırması, teknoloji olanaklarına genel bakış.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Süreç Analizi ve İyileştirmeye Giriş Bölüm 1, Havey Bölüm 1
2 İyi İş Süreç Yönetimi Mimarisinin Tanımlanması Havey Bölüm 2
3 Süreç Teorisi Havey Bölüm 3
4 Süreç Tasarım Desenleri Havey Bölüm 4
5 Visio Kullanarak Süreç Analizi ve İyileştirme Bölüm 2,3
6 Excel Kullanarak Veri Yönetimi ve Analizi Bölüm 4, 5
7 İş Akış Yönetimi Havey Bölüm 7
8 Süreç Canlandırma Bölüm 6, 7
9 Süreç Canlandırma Bölüm 6.7
10 Uygulamalar için Bilgisayar Tabanlı Araçların Kaynaştırılması. Bölüm 8
11 Süreç Analizi ve İyileştirme Uygulamaları: Müşteri Hizmetleri Merkezi Bölüm 9
12 Süreç Analizi ve İyileştirme Uygulamaları: Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm 10
13 Öğrenci Süreç Analizi ve İyileştirme Projeleri Bölüm 11
14 Süreç Analizi ve İyileştirme için Geleceğin Bilgisayar Tabanlı Araçları Bölüm 12
15 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı
16 Dönem Sonu Sınav çalışmaları Dönem içi konuların tekrarı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Seppanen, M. S., Kumar, S., Chandra, C., Process Analysis and Improvement: Tools and Techniques, McGraw-Hill, 2005. ISBN: 0072857129
Diğer Kaynaklar 2. Havey, M., Essential Business Process Modeling, O'Reilly Media, 2005
3. Harmon, P., Business Process Change, Second Edition: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals, Morgan Kaufmann (The MK/OMG Press), 2007.
4. Harrington, H. J., Esseling, E. K. C., Van Nimwegen, H., Business Process Improvement Workbook: Documentation, Analysis, Design, and Management of Business Process Improvement, McGraw-Hill, 1997.
5. Persse, J. R., Process Improvement Essentials: CMMI, Six SIGMA, and ISO 9001, O'Reilly Media, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 1. Kendi mezun oldukları lisans program alanının bilgisi ile işletmecilik bilgisini birleştirip, bir arada kullanabilmek.
2 2. Araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bunları kullanabilmek
3 3. İşletmecilik alanı ile ilgili konularda belirsizlik ve karmaşa durumlarında yaratıcı ve yapıcı çözümler üretebilmek
4 4. İşletmeciliğin temel kavramlarını ve temel fonksiyonlarını uzmanlık düzeyinde kavrayabilmek
5 5. Alanındaki mesleki faaliyet ve projelerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
6 6. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilmek ve bu fikirleri uygulamaya geçirebilmek
7 7. İşletmecilik alanı ile ilgili sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek
8 8. İşletmecilik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahip olabilmek
9 9. Etkin sözlü, yazılı ve görsel iletişim yöntemlerini kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgi aktarımını öğrenim dilinde ve mesleki İngilizce ile yapabilmek.
10 10. Mesleki etik, çevre duyarlılığı, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, kültürel, toplumsal ve evrensel değerler konularında farkındalık sahibi olabilmek.
11 11. Farklı disiplinlerle veya çok kültürlü takımlarla etkin çalışabilmek, sorumluluk alabilmek, risk analizi yapabilmek, değişime ayak uydurabilmek, eleştirel düşünebilmek ve sorun çözmede insiyatif kullanabilmek.
12 12. Gerekli literatür taraması yaparak, araştırma sorunsalı ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı yapma ve nitel/nicel yöntemleri kullanarak sonuca ulaşabilme ve sonuç olarak akademik yayın yapma becerisine sahip olabilmek.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 15 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 175