ECTS - - İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce)

* Lisans diploması

* En az 55 ALES standart puan

* Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

* Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

* Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS veya UDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 70 eşdeğeri puan almış olmak.

* Uluslararası öğrenci başvuruları, 25 Aralık 2016 tarih ve 29929 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

* Yukarıda yer almayan hükümler Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.