AKTS - Tasarımda Araştırma ve Ürün Geliştirme

Tasarımda Araştırma ve Ürün Geliştirme (EUT354) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarımda Araştırma ve Ürün Geliştirme EUT354 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Seçil Toros
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Belirli bir ürün tasarımı için ARGE çalışması gerçekleştirebilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarımda problem belirler
  • Araştırma Tekniklerini kullanır
  • Çözüm Geliştirir
  • Prototip ve model yapar/yaptırır
  • Geliştirilen tasarımı ürettirir
Dersin İçeriği Belirlenen ürün için kullanıma ve üretime dair problemleri belirleme, belirlenen problemlerin çözümlerine yönelik araştırma yapma, ürünün fonksiyon-form ilişkisini çözümleme, gerekli mekanizma ve detay çözümleri geliştirme, üretim çizimleri yapma, üretim gerçekleştirme

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması; amaç, süreç, beklentiler ve değerlendirme hakkında bilgi verilmesi
2 Problem belirleme Story Board
3 Odaklanılacak Problemlerin Belirlenmesi Problem Belirleme Paftası
4 Araştırma ve Problem Çözüm Önerileri Araştırma Çıktıklarının Sunumu
5 Araştırma ve Problem Çözüm Önerileri Araştırma Çıktıklarının Sunumu
6 Proje Geliştirme Eskiz ve Teknik Çizimler
7 Proje Geliştirme Eskiz ve Teknik Çizimler
8 Proje Geliştirme Proje Geliştirme
9 Prototip Üretimler Üretim Çıktıları
10 Prototip Üretimler Üretim Çıktıları
11 Ara Jüri Sunum
12 Ürün Üretimi Üretim Çıktıları
13 Ürün Üretimi Üretim Çıktıları
14 Ürün Üretimi Üretim Çıktıları
15 Jüri Sunum

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Managing the design process--concept development : an essential manual for the working designer, Stone, Terry Lee (2010) (NC1001 STO 2010 V.1)
2. Product design and development 2.ed., Ulrich, Karl T (2000) (HD31ULR 2000 V.1)
3. Innovation management and new product development, Trott, Paul (1998) (HD58.8TRO 1998 V.1)
4. Design and development research : methods, strategies, and issues, Richey, Rita C.(2009) (LB 1028.38 RIC 2009 V.1)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 6 30
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 6 2 12
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 75