ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Atılım Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde 2009 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir. Programın amacı, endüstriyel yolla üretim yapan pek çok sektörde AR-GE bölümlerinde çalışacak ya da danışmanlık hizmeti verecek profesyoneller yetiştirmektir.

Programda öğrenciler; teknoloji ve değişen yaşam biçimleri gibi etkenleri tasarım sürecinde yeniden yorumlayarak ve estetik, işlevsellik, ergonomi, malzeme bilgisi, pazarlanabilirlik, üretim yöntemleri ve olanakları, sürdürülebilirlik gibi çeşitli kriterleri göz önünde tutarak farklı temalara ve sektörlere yönelik yeni ürün tasarımları yaparlar.

Uygulama ve teoriye yönelik;  ürün tasarımı dersleri, çizim ve sunum teknikleri, model yapımı, bilgisayar destekli tasarım ve sunum, ergonomi, pazarlama, mesleki uygulamalar, tasarım tarihi, tasarım yönetimi, malzeme ve üretim teknikleri, ürün semantiği gibi zorunlu dersler ve destekleyici pek çok seçmeli ders ile öğrencilere tasarım kültürüne ilişkin birikim kazandırmak hedeflenir.

Öğrencilerin 4 yıllık lisans eğitimleri sonunda; analitik düşünme ve problem çözme yeteneği ile grup içinde çalışma disiplini kazanmaları, çevreye duyarlılığı gözeterek tasarım becerilerini ustaca kullanabilmeleri amaçlanır. Eğitim programı süresince, yurt dışındaki tanınmış tasarım okullarıyla iletişim sağlanarak eğitimin kalitesinin yükseltilmesi de amaçlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin proje süreçleri boyunca, endüstriyel tasarıma yön veren, hayatın içinden gelen uzmanların deneyimleri ile çalışmalar gerçekleştirmeleri için gereken olanakları sağlamak, sanayiyle ortak projeler yürütmek de program hedefleri içinde yer alır. Yürütülen bu işbirliği çerçevesinde, dinamik bir etkileşim ortamı oluşturularak, öğrencilerin mezun olana kadar üretime ve profesyonel pratiğe yönelik çalışmalar yapması sağlanır.