ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Paydaş odaklı eğitim modelimiz, öğrencinin kayıtının yapıldığı andan başlayan, mezuniyet ve mesleki hayata atılması sürecinde de devam eden bir etkileşim-bilgi paylaşımı ile hedeflenen eğitim kalitesini planlayan / tasarlayan / uygulayan ve denetleyerek sürdüren bir yapıdadır.

“Toplam kalite yönetimi” temelli bu modelin uygulanmasında mevcut ve talep edilen öğrenci sayımızın göreceli azlığı avantajımız olmaktadır. Kalite ölçütümüz; misyon ve vizyon tanımızda ifade edilmektedir.

Mezunlarımızdan alacağımız “geri beslenme” verileriyle gerektiği durumlarda iyileştirme, güncelleştirme yapılarak kalitede sürdürülebilirlik hedeflenmiştir.