ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Endüstrilerde üretilen ürünlerin kullanıcı, üretici ve pazarlamacı paydaşların beklentilerini dikkate alarak tasarımını ve üretimini belirleyen, yaratıcı, girişimci, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi, nitelikli, çevresel ve sosyal farkındalık sahibi Endüstriyel Tasarımcılar yetiştirmektir.