ECTS - - Endüstriyel Tasarım

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bilgi 1 - Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. X
2 - İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir. X
3 - Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir. X
4 - Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. X
5 - İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir. X
6 - İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X X
7 - Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X
8 - Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X
9 - Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. X
Beceriler 1 - Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. X
2 - İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır. X
3 - İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir. X
10 - Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. X X
11 - Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir. X
12 - Duyusal algıyı somutlaştırır. X