ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Genel not ortalaması en az 2.00 olup ders programlarında yer alan tüm dersleri başarıyla tamamlayan (240 AKTS Kredisi) öğrenciler diploma almaya hak kazanır. (Bkz: Atılım Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)