ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Bölümden mezun olmak için; öğrencinin bağlı olduğu müfredatta bulunan toplam ders sayısını almış ve başarmış olmak, aldığı bu derslerden  240 AKTS kredisini tamamlamış olmak ve  ağırlıklı not ortalamasının  4.00 üzerinden  2,00 ve üstü olması şartları aranır. Bunların yanı sıra bölüm programında yer alan stajların başarı ile tamamlanmış olması gerekir.