ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Zorunlu Bölüm Dersleri

EUT-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-GE4FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-GE4FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-GE4FA1-GirişimcilikHavuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

EUT101 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım I (4 + 6) 12

Tasarımın temel kavramlarına giriş, görsel algı ve yaratıcı düşünceyi geliştirme, soyut ve kavramsal düzeyde uygulamalar, temel malzeme ve strüktür bilgisinn verilmesi, verilen tasarım problemini farklı bakış açıları ile değerlendirme, çözüm bulma, eskiz ve maket yapımı tekniklerinin öğretilmesi.

EUT102 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım II (4 + 6) 12

EUT101 dersinin devamı, üç boyutlu ürün tasarımına giriş, tasarım sürecinin tanıtılması, araştırma teknikleri ile yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi.

EUT111 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri I (1 + 2) 5

Geometri ve çizim bilgisinin temellerinin; iki boyutta ve üç boyutta çizgi, oran, kompozisyon gibi temel çizim kavramlarının anlatılması, objeler üzerinden çalışılma ile iki boyut ve üç boyut algısının güçlendirilmesi, teknik çizim; ortografik çizim; aksonometrik, izometrik ve oblik çizimlerin anlatılması.

EUT112 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri II (1 + 2) 5

Üç boyutlu ürün görselleştirilmesi, perspektif çizim tekniklerinin anlatılması; tek nokta, iki nokta ve üç nokta perspektif çizimi uygulamaları, ürünlerin yüzey, kesit ve üretim çizimlerinin yapılması, sunum sürecinde kullanılacak olan anlatım becerisinin kazanılması hedeflenir.

EUT113 - Serbest El Çizim Teknikleri (1 + 2) 3

Ürün tasarımı kapsamında, serbest el çizim tekniklerinin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması, fikir geliştirme ve görsel anlatım becerilerinin geliştirilmesi, el ve göz koordinasyonunun kazanılması.

EUT116 - Ürün Tasarımında Model Yapımı (1 + 2) 5

Model yapımı teknikleri için farklı malzemelerin kullanımı; profesyonel gelişimlere yardımcı olmak amaçlı el becerisi, hatasızlık, hassaslık ve temizlik vurguları.

EUT121 - Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş (2 + 0) 2

Endüstri Ürünleri Tasarımı mesleğini tanıtılması, mesleğin teknik, artistik ve sosyolojik içerikleri, tasarım tarihi ve kültürü hakkında genel bilgiler.

EUT144 - Tasarım ve Sanat Tarihi (2 + 0) 3

Tarih öncesi dönemlerden endüstriyel devrime ve günümüze kadar geçen süreç içinde sanatın ve ürün tasarımının gelişimi; dünyadan ve Türkiye?den örnekler.

EUT201 - Endüstri Ürünleri Tasarımı I (4 + 6) 12

Yaratıcı düşünme alışkanlığının geliştirilmesi, tasarım problemlerine çözüm üretme; yenilik, estetik, ürün dili, ürün kullanıcı etkileşimi çözümlerinin üretilmesi, sistematik düşünceyle ürün kullanım senaryoları geliştirilmesi, kavramsal yöntemlerle üretilebilir ve kullanılabilir ürün tasarımı süreci yaşanması.

EUT202 - Endüstri Ürünleri Tasarımı II (4 + 6) 12

Temel nesne tasarımı problemi çözümü, temel sistem, bir kaç parçadan oluşan nesne, üç boyutlu form geliştirme, temel model yapımı, malzeme kullanımı. Basit tüketim ürünleri tasarımı, malzeme denemeleri, basit mekanizmaların kullanımı. Tasarım probleminde kavram geliştirme, kavrama dönük proje uygulaması.

EUT211 - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri III (1 + 2) 5

El-göz-beyin koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik perspektif çizimler yapılması, ışık, yansıma, gölge ve gölgelendirme prensipleri, farklı yüzey ve malzemelere sahip objelerin çizilmesi, renklendirme ve gölgelendirme teknikleri, uzay geometri, kesişimler ve açılımlarla ilgili uygulamalar yapılması.

EUT213 - Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı I (1 + 2) 4

2 boyutlu çizim teknikleri.

EUT214 - Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II (1 + 2) 4

Tasarımların katı modelleme ve "nurbs" çizim tekniği ile 2 ve 3 boyutlu olarak çizilmesi ve modellenmesi.

EUT223 - Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (3 + 0) 3

Tasarım sürecinde doğru malzemeyi ve üretim yöntemini seçmek için malzemelerin genel özellikleri ve malzeme odaklı üretim yöntemlerini analiz etme; ürün fonksiyon ve kimliği, ürün tasarımını etkileyen faktörler ve bu kapsamda malzeme seçiminin öneminin anlatılması ve uluslararası kapsamda başarılı olmuş ürün tasarımlarından örnekler.

EUT224 - Ürün Tasarımında Mekanizma ve Detay (2 + 1) 5

Temel strüktür kavramlarının tanıtılması ve basit malzemelerle uygulama projeleri oluşturulması; malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin tanıtılması; yük, kuvvet, basınç konularının irdelenmesi, objelerin ve malzemelerin sertlik ve esneklik gibi özelliklerinin ve germe, sıkıştırma, bükme ve kıvırma gibi eylemlerin incelenmesi.

EUT225 - Ürün Tasarımında Ergonomi (3 + 0) 3

Endüstriyel tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramlarına ek olarak, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların teorik ve uygulamalı olarak tartışılması.

EUT244 - Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (2 + 0) 3

İki dünya savaşı arasındaki dönemden günümüze kadarki zaman diliminde ürün tasarımının gelişimi ile dünyadan ve Türkiye?den örnekler verilmesi.

EUT299 - Staj I (Bilgisayar) (0 + 0) 6

İki ve üç boyutlu bilgisayar programları kullanımı.

EUT301 - Endüstri Ürünleri Tasarımı III (4 + 6) 13

Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.

EUT302 - Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (4 + 6) 13

Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.

EUT322 - Tasarımda Anlam (2 + 0) 5

Biçim ve içerik arasındaki bağlantı. Tasarımın, görsel bir metin olarak ele alınarak, göstergebilim kavram ve kuramları çerçevesinde incelenmesi.

EUT331 - Tasarım Yönetimi ve Pazarlama (2 + 0) 5

Tasarım, inovasyon, Ar-Ge, proje süreci, bütünleşik pazarlama, ürün geliştirme.

EUT333 - Tasarım Yönetimi ve Pazarlama (2 + 0) 5

Tasarım, Ar-Ge, inovasyon, proje süreci, bütünleşik pazarlama, ürün geliştirme.

EUT399 - Staj II (Üretim) (0 + 0) 6

Üretim yaz stajı: üretim teknolojilerinin gözlemlenmesi ve raporlanması.

EUT401 - Endüstri Ürünleri Tasarımı V (4 + 6) 16

Firmalar ile uyumlu bir proje geliştirme sürecinde, kavramsal olarak geliştirilen projelerin kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi temel tasarım gerekliliklerini yerine getirme.

EUT402 - Endüstri Ürünleri Tasarımında Mezuniyet Projesi (4 + 6) 16

Endüstri işbirliğiyle proje geliştirilmesi. Öğrencilerin her birinin bir firma ile birlikte çalışarak (firmanın tasarım stratejisi, ürün gamı, malzeme ve üretim yöntemleri doğrultusunda yaşanan tasarım süreciyle) profesyonel hayat deneyimi kazanması.

EUT421 - Mesleki Bilgilendirme ve Portfolyo Tasarımı (1 + 2) 3

Tasarım mesleği, iş olanakları, akademik kariyer, dünyada tasarım mesleği, portfolyo tasarımı; profesyonel meslek hayatı ile ilgili konular ve pratik uygulamalar; öğrenilen bilgiler doğrultusunda bir dijital ve bir basılı portfolyo tasarlama.

EUT499 - Staj III (Büro) (0 + 0) 6

Ofis yaz stajı: öğrencilerin tasarım süreçlerini takip edebilecekleri bir tasarım ofisinde çalışması.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

Atılımlı olmak, Öğrenci odaklı programlar, Fakülte, Bölüm tanıtımları, Kariyer Planlama ve Ortak Eğitim, Erasmus, CV yazım türleri, Mülakat teknikleri, Etkili İletişim ve sunum teknikleri

TURK401 - Türk Dili I (2 + 0) 2

Yeryüzündeki diller ve sınıflandırılmaları; Türk diilinin tarihi, dünyadaki dağılışı ve diğer diller arasındaki yeri; Cumhuriyet döneminde Türk dili; yazım dili; Türkçenin söyleyiş özellikleri; yabancı kelimeler ve ekler; noktalama işaretleri; metinlerde dil ve anlatım.

TURK402 - Türk Dili II (2 + 0) 2

Yazılı anlatım ve türleri; kaynaklardan yararlanma; cümlenin yapısı ve türleri; anlatım bozuklukları; sözlü anlatım türleri.

Seçmeli Dersler

EUT-AE2SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE3FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE3FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE3FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE3SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE3SP3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE4FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-GE4FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-GE4FA2 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-GE4SP3 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

EUT-GE4SP4 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 3

EUT369 - Bilgisayar Destekli Ürün Geliştirme (1 + 2) 3

Ürün tasarımı kapsamında 3 boyutlu tasarım programı Fusion 360?a giriş; fikir geliştirme ve görselleştirme becerilerinin geliştirilmesi.

EUT373 - Tasarımda Eleştirel Yaklaşımlar (1 + 2) 3

Ürün tasarımı disiplinine, özellikle felsefe düzleminden bakarak eleştirel yaklaşılabilmesi adına, ürün tasarımı açısından önem arz eden kavramlar; yaratıcılık, temsiliyet ve tasarımın değerleri; endüstriyel ürün tasarımının sanatsal tasarımdan ayrılan yönleri; tasarlanmış bir ürünün kültürel bağlam içerisinde tuttuğu yer.

EUT392 - Kültürel Miras ve Tasarım (1 + 2) 3

Somut olmayan kültürel miras alanında bulunan el sanatlarının endüstriyel tasarım açısından incelenmesi; kültürel mirastan yola çıkarak ürün tasarımı uygulamalarının yapılması.

EUT455 - Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım (1 + 2) 3

Bir tasarım problemini belirlemek ve paylaşılan yöntemleri ve araçları uygulayarak bir kullanıcı odaklı deneyim tasarım projesi yürütmek için ilgili metodoloji ve araçlara ilişkin teorik bir arka plan ve anlayış kazanmak.

EUT493 - Ortak Eğitim Uygulaması I (1 + 0) 3

Belirli araştırma yöntemlerini kullanarak yaratıcı, girişken, yenilikçi ve nitelikli ürünlerin ve/veya sistemlerin tasarım ve uygulamarına yönelik süreç ve politikalar.