AKTS - Tasarım Yönetimi ve Pazarlama

Tasarım Yönetimi ve Pazarlama (EUT331) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım Yönetimi ve Pazarlama EUT331 2 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Seçil Toros
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Derste, işletme ve markalar ile yürütlen profesyonel tasarım hizmetlerinde uygulanan “tasarım yönetimi” sürecine ve temel pazarlama kavramlarına odaklanılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Firmalar için endüstriyel tasarım işlevini tanımlar Proje süreci ve aşamalarını bilir. Pazarlama karmasını bilir. Pazarlamada tasarım ve ürün geliştirmenin yerini anlar. Tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ilişkilerini anlar.
Dersin İçeriği Tasarım, inovasyon, Ar-Ge, proje süreci, bütünleşik pazarlama, ürün geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması; amaç, süreç, beklentiler ve değerlendirme hakkında bilgi verilmesi
2 Tasarım Yönetimi Tanım ve Kapsamı Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ. Er, Ö., Er, H. A., & Manzakoğlu, B. T. (2010). Tasarım yönetimi: tanım, kapsam ve uygulama. TÜSİAD.
3 Tasarım Yönetimi kavramının çıkışı ve tarihsel bağı Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ.
4 Farklı Tasarım Yönetimi Yakşalaşımları Güneş, S. (2006). Tasarım yönetimi kavramına rleştirel bir bakış. Doysa, XXI, ss: 90-98.
5 Uygulama EK Kaynak
6 Tasarım ve Pazarlama Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ.
7 Pazarlama Karması EK Kaynak
8 Kullanıcı-Tüketici-Hedef Kitle EK Kaynak
9 Pazar Bölümlemesi-Hedef Kitle EK Kaynak
10 Pazarlama araştırmaları Ek Kaynak
11 Pazarlama araştırmaları Gegez, A. E. (2007). Pazarlama araştırmaları. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
12 Marka İletişimi Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ.
13 Marka ve Tasarım Ek Kaynak
14 Tasarım Brief’i/Tanımı Phillips, P. L. (2004). Creating the Perfect Design Brief: How to manage design for strategic advantage. Skyhorse Publishing Inc.
15 Tasarım Brief’i/Tanımı Ek Kaynak
16 Tasarım, İnovasyon ve Ar-Ge Elçi, Ş., & Karataylı, İ. (2008). İnovasyon rehberi: Karlılık ve rekabetin elkitabı. Technopolis Group Türkiye.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Er, Ö., Er, H. A., & Manzakoğlu, B. T. (2010). Tasarım yönetimi: tanım, kapsam ve uygulama. TÜSİAD.
2. Odabaşı, Y., & Barış, G. (2002). Tüketici davranışı. MediaCat Akademi.
3. Gegez, A. E. (2007). Pazarlama araştırmaları. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
4. Elçi, Ş., & Karataylı, İ. (2008). İnovasyon rehberi: Karlılık ve rekabetin elkitabı. Technopolis Group Türkiye.
5. Güneş, S. (2006). Tasarım yönetimi kavramına rleştirel bir bakış. Doysa, XXI, ss: 90-98.
6. Phillips, P. L. (2004). Creating the Perfect Design Brief: How to manage design for strategic advantage. Skyhorse Publishing Inc.
8. Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ. Eserin orjinali: Borja de Mozota, B. (2005). Tasarım Yönetimi. MediaCat Kitapları, İstanbul.
9. Baxter, M. (1995). Product Design: A Practical Guide to the Systematic Methods of New Product Development, London, Chapman & Hall.
Diğer Kaynaklar 7. Sunumları ve diğer uygulama dokümanları dersin sorumlusu tarafından Moodle'a yüklenecektir.
10. http://www.dmi.org/?page=Journal

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 12 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125