AKTS - Tasarım Yönetimi ve Pazarlama

Tasarım Yönetimi ve Pazarlama (EUT331) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım Yönetimi ve Pazarlama EUT331 2 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Seçil Toros
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Derste, işletme ve markalar ile yürütlen profesyonel tasarım hizmetlerinde uygulanan “tasarım yönetimi” sürecine ve temel pazarlama kavramlarına odaklanılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Firmalar için endüstriyel tasarım işlevini tanımlar Proje süreci ve aşamalarını bilir. Pazarlama karmasını bilir. Pazarlamada tasarım ve ürün geliştirmenin yerini anlar. Tasarım, inovasyon ve Ar-Ge ilişkilerini anlar.
Dersin İçeriği Tasarım, inovasyon, Ar-Ge, proje süreci, bütünleşik pazarlama, ürün geliştirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması; amaç, süreç, beklentiler ve değerlendirme hakkında bilgi verilmesi
2 Tasarım Yönetimi Tanım ve Kapsamı Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ. Er, Ö., Er, H. A., & Manzakoğlu, B. T. (2010). Tasarım yönetimi: tanım, kapsam ve uygulama. TÜSİAD.
3 Tasarım Yönetimi kavramının çıkışı ve tarihsel bağı Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ.
4 Farklı Tasarım Yönetimi Yakşalaşımları Güneş, S. (2006). Tasarım yönetimi kavramına rleştirel bir bakış. Doysa, XXI, ss: 90-98.
5 Uygulama EK Kaynak
6 Tasarım ve Pazarlama Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ.
7 Pazarlama Karması EK Kaynak
8 Kullanıcı-Tüketici-Hedef Kitle EK Kaynak
9 Pazar Bölümlemesi-Hedef Kitle EK Kaynak
10 Pazarlama araştırmaları Ek Kaynak
11 Pazarlama araştırmaları Gegez, A. E. (2007). Pazarlama araştırmaları. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
12 Marka İletişimi Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ.
13 Marka ve Tasarım Ek Kaynak
14 Tasarım Brief’i/Tanımı Phillips, P. L. (2004). Creating the Perfect Design Brief: How to manage design for strategic advantage. Skyhorse Publishing Inc.
15 Tasarım Brief’i/Tanımı Ek Kaynak
16 Tasarım, İnovasyon ve Ar-Ge Elçi, Ş., & Karataylı, İ. (2008). İnovasyon rehberi: Karlılık ve rekabetin elkitabı. Technopolis Group Türkiye.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Er, Ö., Er, H. A., & Manzakoğlu, B. T. (2010). Tasarım yönetimi: tanım, kapsam ve uygulama. TÜSİAD.
2. Odabaşı, Y., & Barış, G. (2002). Tüketici davranışı. MediaCat Akademi.
3. Gegez, A. E. (2007). Pazarlama araştırmaları. Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ.
4. Elçi, Ş., & Karataylı, İ. (2008). İnovasyon rehberi: Karlılık ve rekabetin elkitabı. Technopolis Group Türkiye.
5. Güneş, S. (2006). Tasarım yönetimi kavramına rleştirel bir bakış. Doysa, XXI, ss: 90-98.
6. Phillips, P. L. (2004). Creating the Perfect Design Brief: How to manage design for strategic advantage. Skyhorse Publishing Inc.
8. Mozota, B. B. (2005). Tasarım yönetimi. Kapital Medya AŞ. Eserin orjinali: Borja de Mozota, B. (2005). Tasarım Yönetimi. MediaCat Kitapları, İstanbul.
9. Baxter, M. (1995). Product Design: A Practical Guide to the Systematic Methods of New Product Development, London, Chapman & Hall.
Diğer Kaynaklar 7. Sunumları ve diğer uygulama dokümanları dersin sorumlusu tarafından Moodle'a yüklenecektir.
10. http://www.dmi.org/?page=Journal

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 12 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125