ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Atılım Üniversitesi’nin ilgili Yönetmelik ve Yönergeleri (http://www.atilim.edu.tr/ogrenci-isleri-yonetmelik; http://www.atilim.edu.tr/ogrenci-isleri-yonergeler)