ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Bilgi 1 Bilgi
2
3
4
5
6
7
8
9
Beceriler 1 Beceriler
2
3
10
11
12