ECTS - - Endüstriyel Tasarım

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Atılım Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nin ilgili maddeleri  uygulanır.