AKTS - Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım

Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım (EUT455) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım EUT455 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Ezgi İlhan
  • Öğr. Gör. Evren Akar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin kullanıcı deneyimi odaklı tasarıma ilişkin konularda fikir sahibi olması, prototip araçları ile tanışması ve uygulama yaparak öğrendiklerini pekiştirmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Kullanıcı deneyimi odaklı tasarıma ilişkin uzmanlık konularını öğrenir.
  • • Bilişsel süreçler, kullanıcı araştırmaları, etkileşim tasarımı ve grafik kullanıcı arayüzü konularında fikir sahibi olur.
  • • Kullanılabilirlik ve kullanışlılık terimleriyle ilgili beyin fırtınası yapma şansı bulur, kullanılabilirlik testlerinin örnekleriyle tanışır.
  • • İhtiyaca yönelik ekran ve kontrol tercihlerini belirleme becerisini geliştirir.
  • • Kullanıcı deneyimi odaklı prototip araçları ile tanışır ve uygulama yaparak deneyim kazanma fırsatı bulur.
Dersin İçeriği Bir tasarım problemini belirlemek ve paylaşılan yöntemleri ve araçları uygulayarak bir kullanıcı odaklı deneyim tasarım projesi yürütmek için ilgili metodoloji ve araçlara ilişkin teorik bir arka plan ve anlayış kazanmak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Bilişsel süreçler
3 Kullanılabilirlik, Deneyim tasarımı
4 Kullanıcı deneyimi, Kullanıcı araştırmaları, Araştırma-ihtiyaç analizleri
5 Bilgi mimarisi
6 Ara sınav
7 Akış diyagramı ve senaryolar, Kullanıcı deneyim haritası, Senaryo-kullanıcı eşleşmesi
8 Prototipleme
9 Grafik kullanıcı arayüzü (GUI)
10 Ara sınav
11 Değerlendirme süreçleri
12 Kullanıcı deneyimi tasarlamak için kullanılan prototip araçlar
13 Projenin uygulanması
14 Projenin uygulanması
15 Projenin uygulanması
16 Final sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Nielsen, J. (2001). Usability Engineering. AP Professional: CA.
2. • Branaghan, R. J., & Lafko, S. (2019). Cognitive ergonomics. In Clinical Engineering Handbook, Second Edition (pp. 847-851). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813467-2.00121-8
3. • Bennett, K.B., Nagy, A.L., Flach, J.M. (1997). Visual displays, Handbook of Human Factors and Ergonomics. Ed. By Gavriel Salvendy, John Wiley and Sons, NY, pp. 659-697.
4. • Bridger R.S. (2018). Introduction to Human Factors and Ergonomics. (Fourth Edition). London:Taylor & Francis.
5. • Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences - Getting the design right and the right design. Morgan Kaufmann: CA.
6. • Lindsay, P. H., & Norman, D. A. (1972). Human Information Processing: An Introduction to Psychology. New York: Academic Press.
7. • Kumar, R. (2005). Human Computer Interaction, Firewall Media.
8. • Norman D.A. (1988). The Design of Everyday Things. Currency Doubleday: NewYork.
9. • Preece J., Sharp, H., Rogers, Y. (2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 4th edition, Wiley.
10. • Sherekar, S. M. (2016). The Computer Science with HCI, Journal of Computer Engineering, 52-54, e-ISSN: 2278-0661, p-ISSN: 2278-8727
11. • https://sherpa.blog/kitap

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 75