AKTS - Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım

Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım (EUT455) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kullanıcı Deneyimi Odaklı Tasarım EUT455 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ezgi İlhan
  • Öğr. Gör. Evren Akar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin kullanıcı deneyimi odaklı tasarıma ilişkin konularda fikir sahibi olması, prototip araçları ile tanışması ve uygulama yaparak öğrendiklerini pekiştirmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • • Kullanıcı deneyimi odaklı tasarıma ilişkin uzmanlık konularını öğrenir.
  • • Bilişsel süreçler, kullanıcı araştırmaları, etkileşim tasarımı ve grafik kullanıcı arayüzü konularında fikir sahibi olur.
  • • Kullanılabilirlik ve kullanışlılık terimleriyle ilgili beyin fırtınası yapma şansı bulur, kullanılabilirlik testlerinin örnekleriyle tanışır.
  • • İhtiyaca yönelik ekran ve kontrol tercihlerini belirleme becerisini geliştirir.
  • • Kullanıcı deneyimi odaklı prototip araçları ile tanışır ve uygulama yaparak deneyim kazanma fırsatı bulur.
Dersin İçeriği Bir tasarım problemini belirlemek ve paylaşılan yöntemleri ve araçları uygulayarak bir kullanıcı odaklı deneyim tasarım projesi yürütmek için ilgili metodoloji ve araçlara ilişkin teorik bir arka plan ve anlayış kazanmak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş
2 Bilişsel süreçler
3 Kullanılabilirlik, Deneyim tasarımı
4 Kullanıcı deneyimi, Kullanıcı araştırmaları, Araştırma-ihtiyaç analizleri
5 Bilgi mimarisi
6 Ara sınav
7 Akış diyagramı ve senaryolar, Kullanıcı deneyim haritası, Senaryo-kullanıcı eşleşmesi
8 Prototipleme
9 Grafik kullanıcı arayüzü (GUI)
10 Ara sınav
11 Değerlendirme süreçleri
12 Kullanıcı deneyimi tasarlamak için kullanılan prototip araçlar
13 Projenin uygulanması
14 Projenin uygulanması
15 Projenin uygulanması
16 Final sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Nielsen, J. (2001). Usability Engineering. AP Professional: CA.
2. • Branaghan, R. J., & Lafko, S. (2019). Cognitive ergonomics. In Clinical Engineering Handbook, Second Edition (pp. 847-851). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-813467-2.00121-8
3. • Bennett, K.B., Nagy, A.L., Flach, J.M. (1997). Visual displays, Handbook of Human Factors and Ergonomics. Ed. By Gavriel Salvendy, John Wiley and Sons, NY, pp. 659-697.
4. • Bridger R.S. (2018). Introduction to Human Factors and Ergonomics. (Fourth Edition). London:Taylor & Francis.
5. • Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences - Getting the design right and the right design. Morgan Kaufmann: CA.
6. • Lindsay, P. H., & Norman, D. A. (1972). Human Information Processing: An Introduction to Psychology. New York: Academic Press.
7. • Kumar, R. (2005). Human Computer Interaction, Firewall Media.
8. • Norman D.A. (1988). The Design of Everyday Things. Currency Doubleday: NewYork.
9. • Preece J., Sharp, H., Rogers, Y. (2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, 4th edition, Wiley.
10. • Sherekar, S. M. (2016). The Computer Science with HCI, Journal of Computer Engineering, 52-54, e-ISSN: 2278-0661, p-ISSN: 2278-8727
11. • https://sherpa.blog/kitap

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 2 2
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 75