AKTS - Ürün Tasarımında Ergonomi

Ürün Tasarımında Ergonomi (EUT225) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Ergonomi EUT225 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. H. Merve Demirci Berberoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Endüstriyel Tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramları, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların öğrenilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel ergonomi kavramlarını açıklar.
  • Tasarım sürecinde ergonomi girdilerinin etkisini fark eder.
  • Tasarım sürecinde, ergonomi girdilerinin nasıl dahil edileceğini tartışır.
  • Ergonomi alanında uygulanan yöntem ve yaklaşımları deneyimler.
  • Tasarım problemine kullanıcı perspektifinden yaklaşımlar geliştirilebilir.
Dersin İçeriği Endüstriyel tasarım kapsamında, temel ergonomi kavramlarına ek olarak, fiziksel ve bilişsel ergonomi, evrensel tasarım, kullanıcı deneyimi gibi kavramların teorik ve uygulamalı olarak tartışılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtılması: Amaç, Süreç, Beklentiler Ve Değerlendirme Hakkında Bilgi Verilmesi
2 Ders Anlatımı: Yanlış Kullanım, Güvenlik, Ürün Sorumluluğu Araştırma
3 Ders Anlatımı: Oturma Birimi Ergonomisi- Sınıf İçi Uygulama Araştırma
4 Ders Anlatımı: El Aletleri Ergonomisi Araştırma
5 Ders Anlatımı: Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi Araştırma
6 Ders Anlatımı: Kullanıcı Odaklı Tasarım ve Kullanıcı Deneyimi- Sınıf İçi Uygulama Ara sınava hazırlık
7 Ara Sınav
8 Ders Anlatimi: Ekranlar ve Arayüz Tasarımı Araştırma
9 Ders Anlatımı: Ekranlar ve Arayüz Tasarımı Araştırma
10 Ders Anlatımı: Kullanıcı Arayüz Ergonomisi Araştırma
11 Ders Anlatımı: İnsan- Makine Etkileşimi Araştırma
12 Sınıf İçi Uygulama ve Ödev Tanıtımı Sunum hazırlama
13 Ödev Sunumları
14 Ders Anlatımı: Akıllı Ürünler- Sınıf İçi Tartışma Araştırma
15 Final Sınavına Hazırlık Sınava hazırlık
16 Final sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Norman, D. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.
2. Karwowski, W., & Soares, M. S. (Eds.). (2018). Human Factors in Product Design. CRC Press.
3. Dul, J., & Weerdmeester, B. (2008). Ergonomics for Beginners: A Quick Reference Guide (3rd ed.). CRC Press.
4. Bridger R.S. (2018). Introduction to Human Factors and Ergonomics. (Fourth Edition). Taylor & Francis, London
5. Ergonomics Journal
6. Applied Ergonomics
7. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 3 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 3 3 9
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 75