AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımı III

Endüstri Ürünleri Tasarımı III (EUT301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımı III EUT301 4 6 0 7 13
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT202
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Bülent Ünal
  • Öğr. Gör. Hakan Boğazpınar
  • Araş. Gör. Merve Demirci
  • Öğr. Gör. Emrah Demirhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Endüstriyel olanaklarla ve çoklu miktarlarda üretilebilir ürün tasarlamakta öğrencinin yetkinleşmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problem tanımlamayı öğrenir
  • Problem çözmeyi öğrenir
  • Öğrendiği malzeme ve üretim yöntemleri bilgilerini tasarım aşamasında kullanır.
  • İnsan merkezli tasarım anlayışını projeye yansıtır.
  • Ürün kimliği kavramını uygun çalışmalarla pekiştirir.
Dersin İçeriği Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1. Projenin tanıtımı 1.”Moodboard” tasarımlarının sunumu ve ürün seçimi Araştırma yapar / Sunum için çalışma yapar
2 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / problem tanımlar
3 2.”Moodboard” tasarımlarının sunumu Ara Jüri Sunum ve jüri için çalışma yapar
4 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / çözümler tasarlar
5 1. Proje Jürisi 2.Proje tanıtımının yapılması ve araştırma konusu verilmesi Sınav için çalışma yapar /Araştırma yapar
6 3.”Moodboard” ve analiz paftası tasarımlarının sunumu Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Sunum için araştırma yapar / Araştırma yapar
7 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / çözümler tasarlar
8 Ara Jüri Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Sınav için çalışma yapar /Araştırma yapar
9 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları 2. Proje Jürisi Sınav için çalışma yapar /Araştırma yapar
10 Final Proje tanıtımının yapılması ve araştırma konusu verilmesi 4.“Moodboard” ve analiz paftası tasarımlarının sunumu ve ürün seçimi Sunum için araştırma yapar / Araştırma yapar
11 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / problem tanımlar
12 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / problem tanımlar
13 5.“Moodboard” tasarımlarının sunumu Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Sunum için araştırma yapar / Araştırma yapar
14 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ara Jüri Sınav için çalışma yapar /Araştırma yapar
15 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / çözümler tasarlar
16 Final Jürisi Sınav için çalışma yapar

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 15 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 5 10
Projeler 2 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 38 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama 15 1 15
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Sunum/Seminer Hazırlama 5 2 10
Projeler 2 20 40
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 325