AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımı IV

Endüstri Ürünleri Tasarımı IV (EUT302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımı IV EUT302 4 6 0 7 13
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT301
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Emrah Demirhan
  • Araş. Gör. Merve Demirci
  • Dr. Öğr. Üyesi Bülent Ünal
  • Öğr. Gör. Hakan Boğazpınar
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Endüstriyel olanaklarla ve çoklu miktarlarda üretilebilir ürün tasarlamakta öğrencinin yetkinleşmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Problem tanımlamayı öğrenir
  • Problem çözmeyi öğrenir
  • Öğrendiği malzeme ve üretim yöntemleri bilgilerini tasarım aşamasında kullanır.
  • İnsan merkezli tasarım anlayışını projeye yansıtır.
  • Ürün kimliği kavramını uygun çalışmalarla pekiştirir.
Dersin İçeriği Kurumsal kimlik, ürün kimliği, sistem tasarımları, yeni teknolojiler ve teknolojik uygulamaları kapsayan tasarımlar, arayüz tasarımı gibi alanlarla ilgili tasarım problemleri tanımlanması ve ürünlerde, kullanılabilirlik, üretilebilirlik, estetik, inovasyon, kullanıcı ile etkileşim, ürün dili gibi tasarım gerekliliklerin sorgulanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 1. Projenin tanıtımı 1.”Moodboard” tasarımlarının sunumu ve ürün seçimi Araştırma yapar / Sunum için çalışma yapar
2 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / problem tanımlar
3 2.”Moodboard” tasarımlarının sunumu Ara Jüri Sunum ve jüri için çalışma yapar
4 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / çözümler tasarlar
5 1. Proje Jürisi 2.Proje tanıtımının yapılması ve araştırma konusu verilmesi Sınav için çalışma yapar /Araştırma yapar
6 3.”Moodboard” ve analiz paftası tasarımlarının sunumu ve ürün seçimi Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Sunum için araştırma yapar / Araştırma yapar
7 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / çözümler tasarlar
8 Ara Jüri Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Sınav için çalışma yapar /Araştırma yapar
9 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları 2. Proje Jürisi Sınav için çalışma yapar /Araştırma yapar
10 Final Proje tanıtımının yapılması ve araştırma konusu verilmesi 4.“Moodboard” ve analiz paftası tasarımlarının sunumu ve ürün seçimi Sunum için araştırma yapar / Araştırma yapar
11 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / problem tanımlar
12 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / çözümler tasarlar
13 5.“Moodboard” tasarımlarının sunumu Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Sunum için araştırma yapar / Araştırma yapar
14 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ara Jüri Sınav için çalışma yapar /Araştırma yapar
15 Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Ürün geliştirme / Eskiz Çalışmaları Araştırma yapar / çözümler tasarlar
16 Final Jürisi Sınav için çalışma yapar

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 15 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 5 10
Projeler 2 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 38 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama 15 1 15
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 4 60
Sunum/Seminer Hazırlama 5 2 10
Projeler 2 20 40
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 325