AKTS - Serbest El Çizim Teknikleri

Serbest El Çizim Teknikleri (EUT113) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Serbest El Çizim Teknikleri EUT113 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Selim Gençoğlu (Y. Z.)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ürün tasarımı kapsamında, öğrencinin serbest el çizim tekniklerini öğrenip, hızlı ve etkin şekilde kullanmasını, el ve göz koordinasyonunu geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çizim araç gereçlerini tanır.
  • Eskizlerin genel yöntem ve uygulama tekniklerini kavrar.
  • Temel ışık, gölge, ton, boyut, oran, orantı, perspektif, renklendirme ve kompozisyon kavramlarını çizimlerinde uygular.
  • Çizimlerinde anatomik referanslar kullanmayı öğrenir.
  • Çalışma ortamında hızlı şekilde eskiz ile fikir geliştirebilir.
Dersin İçeriği Ürün tasarımı kapsamında, serbest el çizim tekniklerinin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması, fikir geliştirme ve görsel anlatım becerilerinin geliştirilmesi, el ve göz koordinasyonunun kazanılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriğinin anlatılması, eskiz nedir, eskiz örnekleri gösterilmesi, gerekli malzemelerin listesinin verilmesi, öğrencilerin fotoğraflarının çekilmesi
2 Çizim araç gereçlerinin anlatımı, kurşun kalem, tükenmez kalem, teknik kalem, markör, çizim ısınma hareketleri, çizgi, çizgi çeşitleri, çizgi kalınlıkları, daire, kare, paralel çizgi egzersizleri, ödev verilmesi
3 Çizgi çeşitleri, çizgi kalınlıkları, kullanım alanları, ödev verilmesi
4 Çizgi çeşitleri, oran, orantı, çizgileri eşit parçalara bölme, ödev verilmesi
5 Ortografik projeksiyon anlatımı, küp kapak açılımı, çeşitli dikdörtgen prizmalar çizilmesi, ödev verilmesi
6 Çeşitli ortografik kutular ve kapaklarının çizilmesi, perspektif çizim anlatımı (1,2,3 kaçış noktalı), ödev verilmesi
7 100 adet prizma çizimi, çoğaltma tekniği, perspektif “E” harfi çizilmesi, ödev verilmesi
8 Ara Sınav
9 Daire, aks, ve elips anlatımı, ödev verilmesi
10 Kontur çizgileri, form, formları algılama, temel formlara indirgeme, ödev verilmesi
11 Kesit görüntü, ışık, gölge, tarama, ton, ödev verilmesi
12 Patlamış görüntü, arka plan, renk teorisi, renklendirme, markör tekniği, malzeme, doku, ödev verilmesi
13 Anatomik referans kullanımı, insan kafa çizimi, ödev verilmesi
14 Anatomik referans kullanımı, insan vücudu ve el çizimi, ödev verilmesi
15 Kompozisyon, resimli taslak (storyboard), senaryo geliştirme, ödev verilmesi
16 Final Uygulaması ve Eskiz Defterlerinin Teslimi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Drawing for Product Designers, Kevin Henry
2. Sketching, The Basics, Koos Eissen & Roselien Steur
3. Sketching, Drawing Techniques for Product Designer, Koos Eissen & Roselien Steur
4. Drawing Ideas, Mark Baskinger & William Bardel
5. How to Draw, Scott Robertson & Thomas Bertling
6. Design Sketching, Erik Olofsson & Klara Sjölén
7. 500 Sketches, Spencer Nugent
8. Product Sketches from Rough to Refined, Andres Parada
9. Rapid Viz, Hanks & Belliston
10. Pen and Ink Drawing: A Simple Guide, Alphonso Dunn

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 12 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 10
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 42 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 12 1 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 75