AKTS - Serbest El Çizim Teknikleri

Serbest El Çizim Teknikleri (EUT113) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Serbest El Çizim Teknikleri EUT113 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Selim Gençoğlu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ürün tasarımı kapsamında, öğrencinin serbest el çizim tekniklerini öğrenip, hızlı ve etkin şekilde kullanmasını, el ve göz koordinasyonunu geliştirmesini sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çizim araç gereçlerini tanır.
  • Eskizlerin genel yöntem ve uygulama tekniklerini kavrar.
  • Temel ışık, gölge, ton, boyut, oran, orantı, perspektif, renklendirme ve kompozisyon kavramlarını çizimlerinde uygular.
  • Çizimlerinde anatomik referanslar kullanmayı öğrenir.
  • Çalışma ortamında hızlı şekilde eskiz ile fikir geliştirebilir.
Dersin İçeriği Ürün tasarımı kapsamında, serbest el çizim tekniklerinin hızlı ve etkin bir şekilde kullanılması, fikir geliştirme ve görsel anlatım becerilerinin geliştirilmesi, el ve göz koordinasyonunun kazanılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriğinin anlatılması, eskiz nedir, eskiz örnekleri gösterilmesi, gerekli malzemelerin listesinin verilmesi, öğrencilerin fotoğraflarının çekilmesi
2 Çizim araç gereçlerinin anlatımı, kurşun kalem, tükenmez kalem, teknik kalem, markör, çizim ısınma hareketleri, çizgi, çizgi çeşitleri, çizgi kalınlıkları, daire, kare, paralel çizgi egzersizleri, ödev verilmesi
3 Ortografik projeksiyon anlatımı, çizim ve egzersizler, ödev verilmesi
4 Perspektif çizim anlatımı (1,2,3 kaçış noktalı), temel formların perspektif yerleşimi, eşit parçalara bölme, küp açılımı, küp, silindir, elips, oklar, ödev verilmesi
5 Kontur çizgileri, form, formları algılama, temel formlara indirgeme, ışık, gölge, tarama, ton, ödev verilmesi
6 Kesit ve patlamış görüntü, arka plan, renk teorisi, renklendirme, markör tekniği, malzeme, doku, ödev verilmesi Dokulu eşya getirilmesi
7 Anatomik referans kullanımı, kafa çizimi, ödev verilmesi İnsan resmi bulunan dergi getirilmesi
8 Anatomik referans kullanımı, insan vücudu ve el çizimi, ödev verilmesi
9 Ara Sınav
10 Kompozisyon için mini resimler, kompozisyon, resimli taslak (storyboard), senaryo geliştirme, ödev verilmesi
11 Kentsel eskiz, fotoğraf etüdü, ağaç, bitki, ödev verilmesi Dış mekan fotoğrafı getirilmesi
12 Dijital ortamda çizim ve renklendirme, hızlı fikir eskizleri, ödev verilmesi Tablet veya benzeri dijital çizim malzemesi getirilmesi
13 Hızlı fikir eskizleri, ödev verilmesi
14 Hızlı fikir eskizleri, ödev verilmesi
15 Hızlı fikir eskizleri, ödev verilmesi
16 Final Uygulaması ve Eskiz Defterlerinin Teslimi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. - Drawing for Product Designers, Kevin Henry - Sketching, The Basics, Koos Eissen & Roselien Steur - Sketching, Drawing Techniques for Product Designer, Koos Eissen & Roselien Steur - Drawing Ideas, Mark Baskinger & William Bardel
2. - How to Draw, Scott Robertson & Thomas Bertling - Design Sketching, Erik Olofsson & Klara Sjölén - 500 Sketches, Spencer Nugent - Product Sketches from Rough to Refined, Andres Parada - Rapid Viz, Hanks & Belliston
3. - Pen and Ink Drawing: A Simple Guide, Alphonso Dunn

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 12 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 10
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 42 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 12 1 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 75