AKTS - Ürün Tasarımında Model Yapımı

Ürün Tasarımında Model Yapımı (EUT116) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Model Yapımı EUT116 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Çağrı Şahin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, tasarım sürecinde farklı malzeme ve tekniklerle model yapımının öğretilmesini amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cesitli malzeme kullanimi
  • Kesme, katlama, yapistirma teknikleri
  • Uretim teknikleri
  • Sunum teknikleri
  • Temel elektrik elektronik uygulamalari
Dersin İçeriği Model yapımı teknikleri için farklı malzemelerin kullanımı; profesyonel gelişimlere yardımcı olmak amaçlı el becerisi, hatasızlık, hassaslık ve temizlik vurguları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş. Malzemelerin tanıtımı. Isınma egzersizleri. İstenilen malzemelerin temini
2 Kağıtla ve karton/mukavva ile model yapımı teknikleri. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
3 Kağıtla ve karton/mukavva ile model yapımı teknikleri. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
4 Stradürle (köpük) model yapımı teknikleri. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
5 Stradürle (köpük) model yapımı teknikleri. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
6 Telle model yapımı teknikleri. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
7 Alçı/çamur ile model yapımı teknikleri İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
8 Alçı/çamur ile model yapımı teknikleri İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
9 Ahşapla model yapımı teknikleri. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
10 Ahşapla model yapımı teknikleri. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
11 Ahşapla model yapımı teknikleri. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması
12 Final projesi, kritikler Model geliştirme
13 Final projesi, kritikler Model geliştirme
14 Final projesi, kritikler Model geliştirme
15 Final projesi, kritikler Model geliştirme
16 Final projesinin değerlendirmesi Projenin sonlandırılması

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 20 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 2 3 6
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 5 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 3 5 15
Toplam İş Yükü 125