AKTS - Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri III

Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri III (EUT211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Anlatım Teknikleri III EUT211 1 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT112
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Emrah Demirhan (Y. Z.)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı tasarım öğrencilerini temel anlatım teknikleri hakkında bilgilendirmek ve yazılım uygulamaları ile sunum becerilerini geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Teknik anlatım ile ilgili yöntemleri ve kuralları öğrenirler.
  • Grafik tasarımın temel ilkelerini ve başlıca sunum teknikleri öğrenirler.
  • Vektörel çizim ve görsel düzenleme yazılımlarını kullanabilirler.
  • Bilgisayar yazılımlarını kullanarak sunum hazırlayabilirler.
  • Pano sunumu teknikleri konusunda bilgi ve tecrübe edinirler.
Dersin İçeriği El-göz-beyin koordinasyonunun geliştirilmesine yönelik perspektif çizimler yapılması, ışık, yansıma, gölge ve gölgelendirme prensipleri, farklı yüzey ve malzemelere sahip objelerin çizilmesi, renklendirme ve gölgelendirme teknikleri, uzay geometri, kesişimler ve açılımlarla ilgili uygulamalar yapılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders programının tanıtılması. Derste kullanılacak programlar hakkında giriş bilgileri.
2 Konu anlatımı: Format ve Baskı Program ve uygulama: Adobe Illustrator
3 Konu anlatımı: Temel İlkeler Program ve uygulama: Adobe Illustrator
4 Konu anlatımı: Komutların anlatımı Program ve uygulama: Adobe Illustrator
5 Konu anlatımı: Araçların anlatımı Program ve uygulama: Adobe Illustrator
6 Konu anlatımı: Temel Program Özellikleri Program ve uygulama: Adobe Photoshop
7 Konu anlatımı: Sayfa Yerleşimi Program ve uygulama: Adobe Photoshop
8 Konu anlatımı: Renk Program ve uygulama: Adobe Photoshop
9 Konu anlatımı: Tipografi Program ve uygulama: Adobe Photoshop
10 Konu anlatımı: Görsel Kimlik Program ve uygulama: Adobe Photoshop
11 Konu anlatımı: Örnek Pafta Sunumları ve Güncel Yönelimler
12 Konu anlatımı: Pano Sunum Teknikleri Uygulama: Pano sunumu uygulamalı gösterimi.
13 Konu anlatımı: Pano Sunum Teknikleri Uygulama ve Tartışma: Öğrenciler tarafından hazırlanan paftalar sunulup ve sunumlar üzerinden tartışmalar ve uygulamalı gösterimler yapılmaktadır.
14 Konu anlatımı: Pano Sunum Teknikleri Uygulama ve Tartışma: Öğrenciler tarafından hazırlanan paftalar sunulup ve sunumlar üzerinden tartışmalar ve uygulamalı gösterimler yapılmaktadır.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ambrose, G., & Harris, P. (2006). The Fundamentals of typography. Bloomsbury.
2. Ambrose, G., & Harris, P. (2008). The Fundamentals of graphic design. AVA Publishing SA.
3. Ambrose, G., & Harris, P. (2003). The fundamentals of creative design. AVA Publishing SA.
4. Özdaş, N., & Gediktaş, M. (1995). Teknik resim. Çağlayan Kitabevi.
5. Eissen, K., & Steur, R. (2011). Sketching the basics. BIS Publishers.
6. Arntson, A. E. (2011). Graphic design basics. Wadsworth.
7. Olofsson, E., & Sjölen, K. (2005). Design Sketching. KEEOS Design Books AB

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 15
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler 2 5 10
Raporlar
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 78