AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım II

Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım II (EUT102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımında Temel Tasarım II EUT102 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT101
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Servet Işık (Y. Z.)
  • Öğr. Gör. Fatma Filiz Özsuca
  • Öğr. Gör. Ayşegül Vural (Y. Z.)
  • Araş. Gör. Gökçe Deniz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin ürün tasarımı alanına yönelik düşünce sistemine alt yapı geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yarıyıl içinde yapılan uygulamalarla, basit görsel tasarım problemlerini çözebilir.
  • 3-Boyut algısını geliştirir.
  • El becerisini geliştirir.
  • Tasarım ilke ve prensiplerini tanımlar.
  • Uygulamalarda yapılan eleştirilerle sözsel katılımları ve savunmalarıyla, konuşma ve anlatım yeteneklerini geliştirir.
Dersin İçeriği EUT101 dersinin devamı, üç boyutlu ürün tasarımına giriş, tasarım sürecinin tanıtılması, araştırma teknikleri ile yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi, görsel ve sözel sunum yeteneklerinin gelişmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 EUT101 kapsamında öğrenilen Temel Tasarım ilkelerinin tekrarı. 3 boyutlu uygulama.
2 Geometrik analiz kavramın benimsenmesi ve uygulaması. Tel malzeme ile uygulama.
3 Polihedron ve metamorfoz kavramları, uygulama.
4 Polihedron ile strüktür uygulaması.
5 İlham panosu (Moodboard) ve sunum teknikleri anlatımı ve uygulama.
6 Farklı malzemeler ve kalıp teknikleri ile yapım yöntemlerinin araştırılması ve uygulaması.
7 Denge-mobil kavramının anlatılması. Uygulama.
8 Ara sınav projesi - ürün ailesi
9 Stüdyo kritikleri - Ara jüri
10 Proje teslimi ve Jüri
11 Oluklu mukavva ile ambalaj çalışması
12 Final Projesi - araştırma
13 Final Projesi kritikler
14 Final Projesi ara jüri
15 Final Projesi kritikler
16 Final Proje Jüri

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 5
Laboratuar - -
Uygulama 12 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 34 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama 12 5 60
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 300