AKTS - Bilgisayar Destekli Ürün Geliştirme

Bilgisayar Destekli Ürün Geliştirme (EUT369) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Ürün Geliştirme EUT369 1 2 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Selim Gençoğlu (Y. Z.)
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ürün tasarımı kapsamında, öğrencinin 3 boyutlu tasarım programı Fusion 360 ile parametrik modelleme mantığını öğrenip, hızlı ve etkin şekilde 3 boyutlu modelleme yaparak, fikirlerini görselleştirme ve geliştirmesine faydalı olmaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fusion 360’ın genel yöntem ve uygulama tekniklerini kavrar.
  • Fusion 360’ın kapsamında parametrik modellemeyi öğrenir.
  • Çalışma ortamında hızlı şekilde 3 boyutlu modeller ile fikir geliştirebilir.
  • 3 boyutlu modellerine malzeme ve doku atamayı öğrenir.
  • 3 boyutlu modelleme ile sunum görselleri hazırlamayı öğrenir.
  • 3 boyutlu modellerinde anatomik referanslar kullanmayı öğrenir.
Dersin İçeriği Ürün tasarımı kapsamında 3 boyutlu tasarım programı Fusion 360?a giriş; fikir geliştirme ve görselleştirme becerilerinin geliştirilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin içeriğinin anlatılması, katı modelleme ve parametrik modellemenin anlatılması, Fusion 360 programının genel tanıtımının yapılması
2 Fusion 360 program arayüzünün anlatımı
3 Skeç ortamı, solid modelleme, ödev verilmesi
4 Katı modelleme, ödev verilmesi
5 Katı modelleme, ödev verilmesi
6 Katı modelleme, ödev verilmesi
7 Katı modelleme, ödev verilmesi
8 Ara Sınav
9 Yüzey modelleme, ödev verilmesi
10 Yüzey modelleme, ödev verilmesi
11 Yüzey modelleme, ödev verilmesi
12 Serbest form modelleme, ödev verilmesi
13 Serbest form modelleme, ödev verilmesi
14 Serbest form modelleme, ödev verilmesi
15 Patlamış görüntü, animasyon, teknik çizim, doküman hazırlama, ödev verilmesi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Autodesk – Getting to Know Fusion 360
2. Autodesk Tutorials

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 12 25
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 12 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 41 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 12 1 12
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 75