AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi

Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi (EUT244) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi EUT244 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT144
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Filiz Özsuca
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Endüstriyel tasarımının, diğer sanat ve tasarım alanlarından ayrı bir disiplin olarak ortaya çıkması sürecinin ve bu süreçte yaşanan değişim ve gelişimlerin araştırılmasına yönelik bir derstir. Tasarım ve endüstriyel tasarım kavramları ile ilgili geniş kapsamlı bir bakış açısının oluşturulması hedeflenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanayileşme sürecinde endüstriyel tasarımın gelişimini kavrar.
  • Dünyadan ve Türkiye’de ekolleri, uslüpleri örneklerle inceler.
  • Endüstriyel Tasarım disiplininin gelişim sürecini kavrar.
  • Endüstriyel Tasarımın belgelenmesi, iyi tasarım olgusunun gelişimini öğrenir.
  • Süreç içerisinde edinilen bilgilerin günümüz ile bağlantısını kurar.
Dersin İçeriği İki dünya savaşı arasındaki dönemden günümüze kadarki zaman diliminde ürün tasarımının gelişimi ile dünyadan ve Türkiye?den örnekler verilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endüstriyel Tasarım uzmanlığının doğuşu Araştırma
2 Modernizme doğru: Farklı tasarım okulları, Bauhaus okulu ve diğerleri Okuma
3 1930’lu ve 1940’lı yıllarda tasarım, Streamlining Okuma
4 Kurumsal tasarım ve ürün kimliği Okuma
5 Teknolojik Buluşlar: Ev için tasarım Okuma
6 Oyun, Öğrenme, İş ve Eğlence için tasarım Okuma
7 Genel değerlendirme Tekrar
8 Ara Sınav Ara sınava hazırlık
9 Seri Üretim ve kişisel tercih Okuma
10 Tasarım ve Politika Okuma
11 Türkiye’de tasarımın gelişimi Okuma
12 Türkiye’de tasarımın gelişimi Okuma
13 İyi Tasarım değerlendirme sisteminin gelişimi Okuma
14 Genel değerlendirme Tekrar
15 Genel değerlendirme Tekrar
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Heskett, John (1980) Industrial Design. LONDON, Thames and Hudson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 18 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. X
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır. X
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj 2 4 8
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 5 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 75