AKTS - Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II

Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II (EUT214) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Ürün Tasarımı II EUT214 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT213
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Bülent Ünal
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Yapılan tasarımların veya mevcut ürünlerin, bilgisayar ortamına aktarılması için gerekli analiz ve uygulama becerilerinin geliştirilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İki boyutlu projelendirmeyi kavrar.
  • iki ve üç boyutlu hayal etmeyi öğrenir.
  • Üç boyutlu modelleme tekniklerinden katı modelleme ve “NURBS “ modelleme kullanmayı öğrenir
  • Tasarımlarını dijital ortamda üçüncü boyuta taşımayı öğrenir
  • Modellemenin yanı sıra malzeme düzenlemesi ve render teknikleriyle projelerini sunuma hazırlar.
Dersin İçeriği Tasarımların katı modelleme ve "nurbs" çizim tekniği ile 2 ve 3 boyutlu olarak çizilmesi ve modellenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İlk dönem dersinin kısaca tekrar edilmesi Geçen dönemin tekrar edilmesi
2 Üç boyutlu objelerin çizilmesi Verilen ürünün ölçekli olarak modellenmesi
3 Üç boyutlu objelerin çizilmesi Verilen ürünün ölçekli olarak modellenmesi
4 Üç boyutlu objelerin çizilmesi Verilen ürünün ölçekli olarak modellenmesi
5 Üç boyutlu objelerin çizilmesi Verilen ürünün ölçekli olarak modellenmesi
6 Detaylı Katı Modelleme Katı modelleme örneklerinin incelenmesi
7 Detaylı Katı Modelleme Katı modelleme komutlarının tekrar edilmesi
8 Detaylı Katı Modelleme Katı modelleme komutlarının tekrar edilmesi
9 Düzenleme Komutları Detaylı modelleme örneklerinin internet ortamından faydalanılarak incelenmesi
10 Deforme Edilebilir Şekiller Yaratma Bir önceki derste öğretilen komutların tekrar edilmesi
11 Vize sınavı Dönem başından itibaren konuların ve örneklerin incelenmesi
12 Deforme Edilebilir Şekiller Yaratma Verilen örneğin modellenmesi için ürünün incelenmesi
13 Deforme Edilebilir Şekiller Yaratma Verilen örneğin modellenmesi
14 Deforme Edilebilir Şekiller Yaratma Verilen örneğin modellenmesi
15 Her öğrencinin bir ürün seçerek modelleme çalışması yapması Seçilen örneğin modellenmesi
16 Her öğrencinin bir ürün seçerek modelleme çalışması yapması Seçilen örneğin modellenmesi

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme, alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme ve proje aşamasını kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak yürütebilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
9 Disiplinlerarası çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alabilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
10 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
11 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
13 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
14 Bilgi ve becerilerini profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
15 İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı gösterir; toplumsal sorumluluk ve sosyal adalet bilinciyle hareket eder.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100