AKTS - Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri

Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri (EUT223) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ürün Tasarımında Malzeme Bilgisi ve Üretim Yöntemleri EUT223 3. Dönem 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Emrah Demirhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri malzeme ve üretim yöntemleri hakkında bilgilendirerek tasarlama süreçlerine katkı sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzemeler hakkında genel bilgileri edinir.
  • Malzemeye uygun üretim tekniğini öğrenirler.
  • Tasarım sürecinde doğru malzeme ve üretim yöntemini seçer.
  • Öğrendikleri malzeme ve üretim yöntemi bilgisi ile model yapabilme becerisi kazanır.
  • Üretim teknikleri arasındaki süre, miktar ve maliyet farklarını öğrenirler.
  • Üretim yöntemleri ve malzemelerin genel kullanım alanlarını öğrenirler.
Dersin İçeriği Tasarım sürecinde doğru malzemeyi ve üretim yöntemini seçmek için malzemelerin genel özellikleri ve malzeme odaklı üretim yöntemlerini analiz etme; ürün fonksiyon ve kimliği, ürün tasarımını etkileyen faktörler ve bu kapsamda malzeme seçiminin öneminin anlatılması ve uluslararası kapsamda başarılı olmuş ürün tasarımlarından örnekler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Malzeme ve üretim yöntemlerine giriş.
2 Konu anlatımı: Plastik malzemeler 1 Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden plastik malzemeler.
3 Konu anlatımı: Plastik malzemeler 2 Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden plastik malzemeler.
4 Lecture: Metal materials. Discussion: Metal materials through product examples.
5 Konu anlatımı: Ahşap malzemeler. Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden ahşap malzemeler.
6 Konu anlatımı: Seramik ve cam malzemeler. Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden seramik ve cam malzemeler.
7 Konu anlatımı: Şekillendirme teknolojileri. (Plastik) Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden şekillendirme teknolojileri.
8 Konu anlatımı: Şekillendirme teknolojileri. (Metal) Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden şekillendirme teknolojileri.
9 Konu anlatımı: Şekillendirme teknolojileri. (Cam, ahşap, kompozitler ve hızlı prototipleme) Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden şekillendirme teknolojileri.
10 Konu anlatımı: Kesme ve birleştirme teknolojileri. Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden kesme ve birleştirme teknolojileri.
11 Konu anlatımı: Yüzey işlemi teknolojileri. Tartışma: Ürün örnekleri üzerinden yüzey işlemi teknolojileri.
12 Malzeme bilimi konusundaki güncel programların tanıtılması.
13 Üretim videoları Tartışma: Sorular üzerinden tartışma yürütülecektir.
14 Üretim videoları Tartışma: Sorular üzerinden tartışma yürütülecektir.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Thompson, R. (2007). Manufacturing for design professionals. London: Thames & Hudson.
2. Ashby, M. & Johnson, K. (2010). Materials and design: The art and science of material selection in product design. Butterworth-Heinemann.
3. Bralla, J. G. (Ed.) (1986). Handbook of product design for manufacturing. London: McGraw Hill.
4. Fındık, F. (2016). Malzeme ve tasarım. Ankara: Seçkin.
5. Harper, A. C. (2001). Handbook of materials for product design. McGraw-Hill.
6. Lefteri, C. (2014). Materials for design. Laurence King Publishing.
7. Lefteri, C. (2007). Making it: Manufacturing techniques for product design. Laurence King.
8. Lesko, J. (2008). Industrial design: Materials and manufacturing guide. Wiley. com.
9. Thompson, R., & Kim, Y. Y. (2011). Product and furniture design: The manufacturing guides. London: Thames & Hudson.
10. Tempelman, E., Schercliff, H., Eyben, B.N. (2014). Manufacturing and Design: Understanding the principles of how things are made. Elsevier

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 9 20
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 26 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 80