AKTS - Endüstri Ürünleri Tasarımı II

Endüstri Ürünleri Tasarımı II (EUT202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Ürünleri Tasarımı II EUT202 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
EUT201
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
 • Öğr. Gör. Çağrı Şahin
 • Öğr. Gör. Nimet Başar Kesti
 • Araş. Gör. Gizem Bodur
 • Doç. Dr. Alper Çalgüner
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin, bir veya birkaç ürünü, form, işlev, malzeme, mekanizma, üretim teknikleri, sürdürülebilirlik ve kavramsal tutarlılık gibi etmenleri gözönünde bulundurarak projelendirilmesidir. Bu süreçte, öğrencilerin tasarım problemleri karşısında yeni ve yaratıcı çözümler üretebilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Proje konuları ile ilgili olarak detaylı araştırma yapabilir.
 • Proje konusuna ilişkin mevcut örnekleri inceleyip, eleştirel yorum yapabilir.
 • Yaptığı ön çalışmayı ve araştırmayı donanımlı bir şekilde yazılı/görsel olarak sunabilir.
 • Form ve strüktür araştırmaları yürütebilir.
 • Basit maket yapımı becerilerine sahip olur
 • Bir kavram çercevesinde ürünü tasarlar ve savunur.
 • Mekanizma, malzeme ve ürün ilişkisini kurabilir.
 • Çizim ve maketlerini kurallarına uygun yapabilir.
 • Jüri önünde proje sunabilir.
Dersin İçeriği Temel nesne tasarımı problemi çözümü, temel sistem, bir kaç parçadan oluşan nesne, üç boyutlu form geliştirme, temel model yapımı, malzeme kullanımı. Basit tüketim ürünleri tasarımı, malzeme denemeleri, basit mekanizmaların kullanımı. Tasarım probleminde kavram geliştirme, kavrama dönük proje uygulaması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin tanıtılması, Proje I içeriğinin sunulması
2 Proje I Değerlendirmesi, araştırma gruplarının oluşturulması, Proje II içeriğinin sunulması
3 Araştırma sunumu, masa kritiği, stüdyo çalışması
4 Proje II masa kritiği, stüdyo çalışması
5 Proje II masa kritiği, stüdyo çalışması
6 Proje II ön jüri, masa kritiği, stüdyo çalışması
7 Proje II masa kritiği, stüdyo çalışması
8 Proje II ile ilgili sunum çalışmaları, masa kritiği, stüdyo çalışması
9 Proje II Değerlendirmesi. Proje III içeriğinin sunulması,masa kritiği, stüdyo çalışması
10 Proje III ile ilgili araştırma , masa kritiği, stüdyo çalışması
11 Proje III ön jüri, Proje III masa kritiği, stüdyo çalışması
12 Proje III masa kritiği, stüdyo çalışması
13 Proje III masa kritiği, stüdyo çalışması
14 Proje III ile ilgili sunum çalışmaları, masa kritiği
15 Proje III ile ilgili sunum çalışmaları, masa kritiği
16 Final Jürisi

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 14
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 6
Projeler 2 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 23 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Tasarım odağında yaratıcı problem tanımlama, çözüme yönelik fikir geliştirme, eleştirel düşünme ve edindiği bilgileri sentezleyerek çözüm önerileri oluşturabilme X
2 Tasarım disiplininde kazanılan kapsamlı ve derinlemesine bilgiyi, akademik platformlarda etkin ve özgüvenli bir şekilde sunma yetkinliğe sahip olma X
3 Tasarım projelerini ilk fikir aşamasından uygulamaya kadar etkin bir şekilde yönetme becerisine sahip olma X
4 Tasarım alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve araştırma sonuçlarını yorumlama ve sürece dahil etme X
5 Teorik tasarım bilgilerini pratiğe dökme ve yenilikçi çözümler üretebilme yeteneğine sahip olma X
6 Uluslararası ortamlarda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme ve tasarım alanı odaklı gündemi takip edebilme X
7 Hem bireysel hem de takım tabanlı projelerde etkin rol alabilme ve bu projelerin yönetimini üstlenebilme becerisine sahip olma X
8 Sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve çevresel bağlam ve farklılıkların bilinci ile insanın, toplumun ve çevrenin yararını gözetme X
9 Tasarım alanında sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahip olma X
10 Tasarım alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirme X
11 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahip olma X
12 Tasarım alanında değişen bağlamların ve gerekliliklerin farkında olarak yaşam boyu öğrenme motivasyonuna ve yetkinliğine sahip olma X
13 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar, kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahip olma X
14 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak, bilgi teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını içeren yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanarak ifade etme becerisine sahip olma X
15 Endüstriyel Tasarım kapsamına giren malzeme ve üretim teknolojilerini, yazılımları öğrenme ve tasarım sürecinde kullanma X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama 2 5 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 6 90
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler 1 5 5
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 300